PÅ HELL: Størst kvantum torsk fiskes nå utenfor Vest-Finnmark. Mange båter er ferdig med kvota og rigger om til fiske etter andre arter, slik som sei og hyse, melder Råfisklaget i sin ukesrapport for uke 16. (Arkivfoto: Rune Kr. Ellingsen)

30 prosent økning i villfanget sjømat så langt i år

Hittil i år har norske fiskere levert villfanget sjømat for 7,4 milliarder kroner, nesten 2,5 milliarder mer enn på samme tid i fjor. 

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra Råfisklaget. 

Skreifiske på tampen

I takt med at skreiens gytevandring er over for i år, er nå fisket etter torsk er kraftig redusert. Skreifisket i Lofoten og Vesterålen er naturlig nok på hell, og størst kvantum torsk fiskes nå utenfor Vest-Finnmark. Mange båter er ferdig med kvota og rigger om til fiske etter andre arter, slik som sei og hyse, meldes det.

– Råfisklagets omsetning i uke 16 er på 418 millioner kroner (foreløpige tall), opp fra 409 millioner kroner uken før. I tallet for uke 16 inngår 67 millioner kroner etter landing fra utenlandske båter, en grønlandsk og 10 russiske båter med fryst fisk, der 2.800 tonn torsk til 54 millioner kroner utgjorde hovedfangst. Omsetningen for norske båter stod dermed for 351 millioner kroner, fordelt med 217 millioner kroner på fersk og 134 millioner kroner på fryst råstoff. står det å lese i ukesrapporten.

Sterk økning fra 2021

Tilsvarende for uke 16 i fjor var omsetninga 457 millioner kroner, der utenlandske fangster stod for 57 millioner kroner. Norske fangster utgjorde da 400 millioner kroner, fordelt med 229 på fersk og 171 på fryst råstoff.

– Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor framgår av tabell 1. Den økte omsetningen for norske båter er på 2,5 milliarder kroner, fordelt med pluss på 1,7 på fersk- og 0,8 på frystomsetningen. Frystomsetningen er pr uke 16 i år på 2.587 millioner kroner, mens ferskomsetningen er oppe i 4.848 millioner kroner. En stor del av den økte frystomsetningen skriver seg fra sluttspurten i 2021 der kvantumet er omsatt på begynnelsen av 2022. Men økt omsetning av fryst råstoff også i uke 6, da foreløpig ukerekord ble satt med 275 millioner kroner. En rekord som ble slått i uke 12, da med 290 millioner kroner.