Torsk
HI-forskerne Kaja Skjærven, Maud Alix, Lene Kleppe og Olav Kjesbu har undersøkt om torsk kan tilpasse seg endringer i klimaet.

Torsk kan justere seg etter klimaendringer

Temperaturen moren opplever, påvirker hvordan avkommet utvikler seg. Dermed kan torsken justere seg for klimaendringer, fra en generasjon til den neste.

Publisert

– Vi har undersøkt hvordan fisk kan tilpasse seg klimaendringer, fra en generasjon til den neste, sier forsker Kaja Skjærven ved Havforskningsinstituttet (HI). 

For når klimaet endres og havet blir varmere, vil da også fisken tilpasse seg det nye miljøet? Det har havforskerne kommet litt nærmere et svar på. 

«Programmeringen» av avkommet endres 

I en ny studie kommer det fram at noe ser ut til å endres fra mor til avkom, når temperaturen i havet blir høyere. Og jo varmere det blir, jo større blir endringene. 

Men hvilke endringer? Jo, vi snakker om instruksene mellom morfisken og det som på sikt blir avkommet. Morfisken bruker sine gener for å styre utviklingen av vev, organer og vekst hos avkommet gjennom disse viktige instruksene. En slags «programmering», om du vil. 

Instruksene kalles på fagspråket for mRNA eller «budbringer-RNA».  For å finne ut om «beskjedene» endres når klimaet endres, måtte forskerne teste det ut i praksis. 

Undersøkte både moderfisk og egg

I store, grønne kar svømte torsk rundt i ulik temperatur. Noen levde i vanlig sjøtemperatur på seks grader, mens de andre var oppi kar som holdt enten 9 eller 12 grader - altså ganske mye varmere. 

Forskerne fulgte fisken både før og gjennom gyting i karene, før den ble avlivet. Da kunne forskerne undersøke rogn og lever hos morfisken, men også mRNAet fra moren i fiskeeggene. 

– Vi fant at instruksene endret seg sammen med temperaturen, avhengig av dose. De største endringene så vi i det varmeste karet, forklarer Skjærven. 

– Et annet funn er at temperaturen morfisken opplevde flere måneder før gytingen, påvirket disse instruksene i embryoene. 

Miljøet til mor er avgjørende for avkommets utvikling 

– Resultatene våre tyder på at miljøet den voksne fisken lever i, er avgjørende for de genetiske instruksjonene som styrer hvordan avkommet skal utvikle seg.

Endres miljøet, endres også instruksene, sier HI-forsker Olav Kjesbu, som har ledet prosjektet.

«Programmeringen» ser altså ut til å være ganske fleksibel, for å tilpasse avkommet til miljøet det skal ut i. 

– Det kan indikere at torsken har en innebygd evne til å tilpasse seg endringer i miljøet fra en generasjon til en neste. Men det gjelder nok bare så sant temperaturen ikke blir altfor høy.