Årsregnskap

LEDENDE: Melbu System er en av markedets ledende utviklere av prosessutstyr til fiskerinæringen.
LEDENDE: Melbu System er en av markedets ledende utviklere av prosessutstyr til fiskerinæringen.

Færre prosjekt, likevel solid omsetning

MELBU: Færre prosjekter til tross, Melbu Systems med solid omsetning i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Melbu Systems hadde i fjor en omsetning på 57,5 millioner kroner, som er ned 2,8 millioner fra 2020.

Lavere varekostnader

Årsregnskapet viser at selskapet hadde betydelig lavere kostnader i fjor enn foregående år, spesielt gjelder det varekostnadene som var redusert med 9,8 millioner fra 2020.

Driftsresultatet kom på 2,5 millioner, som var 1,7 millioner bedre enn året før. Årsresultatet endte på 2,5 millioner, mot 204 598 kroner i 2020.

2 millioner av overskuddet ble overført til egenkapital, mens 0,5 millioner gikk til utbytte til aksjonærene. Selskapet har med det 11,4 millioner kroner i egenkapital.

SOLID Administrerende direktør Einar Roger Pettersen kan se tilbake på nok et solid år.
SOLID Administrerende direktør Einar Roger Pettersen kan se tilbake på nok et solid år.

Færre prosjekter

Selskapet har over 110 års historie bak seg, og er blitt en av markedets ledende utviklere og leverandører av prosessutstyr til fiskeindustri, fiskefartøy og fiskeoppdrett.

I sitt årsregnskap opplyste selskapet at de i fjor gjennomførte 17 prosjekter for kunder. Det er en nedgang i antall prosjekter fra året før, da de kunne bokføre 26 prosjekter. Selskapet hadde i 2021 gjennomsnittlig 36 årsverk.

Melbu Systems eies av Melbu Verft Ansatte AS (90 %) og Kjølås Stansekniver AS (10 %). Administrerende direktør er Einar Roger Pettersen.