Sikkerhet

Fra venstre: Audun Halvorsen (Norges Rederiforbund), Arne Asplem og Lars Benjamin Vold (Norma Cyber), Andreas Breivik (Kystverket), Nils Haktor Bua (Sjøfartsdirektoratet) og Richard Utne (Kystverket)
Fra venstre: Audun Halvorsen (Norges Rederiforbund), Arne Asplem og Lars Benjamin Vold (Norma Cyber), Andreas Breivik (Kystverket), Nils Haktor Bua (Sjøfartsdirektoratet) og Richard Utne (Kystverket).

Styrker maritim cybersikkerhet

Kystverket og Sjøfartsdirektoratet inngår samarbeid med NORMA Cyber for det nyopprettede Maritim Sektor Responsmiljø

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å etablere et «sektorresponsmiljø» (SRM) for cybersikkerhet i maritim sektor. Kystverket, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og andre relevante aktører, skal være sentral i håndteringen av alvorlige IKT-hendelser i maritim sektor.

I den forbindelse har Kystverket og Sjøfartsdirektoratet nå inngått et samarbeid med Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre - NORMA Cyber. NORMA Cyber er et initiativ fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund som leverer cybersikkerhetstjenester til norsk maritim næring.

Samarbeidet innebærer at NORMA Cyber vil støtte maritim SRM i håndtering av digitale hendelser, sårbarheter og trusler innen det maritime domenet. Ansvaret for den daglige driften av maritim SRM ligger hos Kystverkets avdeling for maritim sikring, med kontaktperson avdelingsleder Richard Utne (richard.utne@kystverket.no).

Det nyopprettede sektor responsmiljøet er et viktig skritt for å styrke cybersikkerheten i maritim sektor og sikre effektiv respons på IKT-hendelser. - Vi ser frem til et viktig samarbeid for å beskytte maritim kritisk infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner, sier avdelingsleder Richard Utne.