Spøkelsesfiske

Mann dømt til fengsel for spøkelsesfiske

En mann har i Nord-Troms og Senja tingrett tilstått å ha latt torskegarn stå urøkt i havet i fire måneder. Da garnene ble trukket, ble det funnet et stort antall død fisk og krabbe, samt 23 druknede niser.

Publisert Sist oppdatert

- Spøkelsesfiske er et utbredt problem, og en stor trussel for miljøet og dyrevelferden. Å unnlate å røkte garn fører til forlenget smerte og stress for dyrene som fanges i garnet, og vil også føre til at et større antall dyr fanges i garnet enn hvis det hadde blitt røktet daglig, sier politiadvokat i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen.

 Mannen, som arbeidet som skipper på en fiskebåt, er nå domfelt for å ha utøvd fiske på en ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og for å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand. Han er også dømt for overtredelse av røktingsplikten.

 Fiske med garn er en lovlig metode, men når det ikke røktes oppstår det fare for at dyrene som fanges i garnene utsettes for unødige påkjenninger.

 - Niser er pattedyr som drukner når de fanges i garn, noe som er en langsom, svært stressende og smertefull dødsprosess. Forskning viser at også fisk og krabbe er sansende vesener og at de opplever smerte og stress med store likheter til det vi ser hos pattedyr, sier Strømsnes Olsen. 

 Tingretten mente at riktig straff var fengsel i 60 dager. Etter rabatt for tilståelsen og saksbehandlingstid fant tingretten at skipperen skulle dømmes til 30 dagers fengsel. Han ble også dømt til å erstatte Fiskeridirektoratets utgifter for å dra opp garnene. 

 Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dette gjelder også dyr som lever i havet.

 - Jeg mener at dommen sender en viktig beskjed om at spøkelsesfiske er en alvorlig overtredelse av dyrevelferdsloven, og at manglende røkting av garn bør straffes med fengsel, sier Strømsnes Olsen. 

 Dommen er ikke rettskraftig.