Hofseth finalist
CEO under prosjektering av et landbasert anlegg som Hofseth jobber med. Hofseth er en av tre finalister til Eksportprisen.

Sjømat og helseteknologi i finalen til Eksportprisen

Aker BioMarine, Hofseth og Medistim er de tre finalistene til Eksportprisen som Innovasjon Norge og Eksfin deler ut 12. mars. Det er også en pris for Årets nykommer, hvor de nominerte har løsninger for energilagring, inspeksjon av havinstallasjoner og logistikk på byggeplasser.

Publisert

Innovasjon Norge og Eksfin arrangerer Eksportkonferansen på Munchmuseet 12. mars, og skal der dele ut Eksportprisen og pris til årets nykommer. Eksportprisen anerkjenner en norsk eksportbedrift som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder.

De tre finalistene til Eksportprisen

Aker BioMarine er et ledende bioteknologi- og krillfangstselskap. Selskapet er verdensledende eksportør av krillråvaren på det globale markedet, og internasjonalt i front innen bærekraftig og høyteknologisk fangst. Aker BioMarine kontrollerer også hele verdikjeden - fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon og salg av krillbaserte ingredienser og produkter. Krillen brukes til både fiske- og dyrefôr, i tillegg til et voksende konsumentmarked. Aker BioMarine har en eksportandel på 90 prosent, og eksporterer til både Nord- og Sør-Amerika og Asia.

Hofseth er et sjømatkonsern fra Sunnmøre som driver med oppdrett og foredling av laks og ørret, og har i tillegg utvidet sortimentet til salg og distribusjon av oppdrettstorsk og haneskjell. Det meste av fisken selges som mat, men selskapet utnytter også avskjær fra fisken til å lage biomarine ingredienser med klinisk beviste helseeffekter. Hofseth eksporterer til ulike markeder, med hovedvekt i USA der de står for 60 prosent av all laks fra Norge. Hofseth har stort fokus på bærekraft og bruker blant annet lukkede anlegg, elektrifisering, plastgjenvinning og båtfrakt av fryste produkter for å redusere miljøpåvirkningen.

Medistim, med hovedkontor i Oslo, utvikler og selger medisinsk-teknisk utstyr basert på ultralyd-teknologi til bruk under operasjoner på hjerte og blodårer. Med Medistims utstyr kan kirurgene måle eksakt mengde blod som passerer i en blodåre og også visualisere eventuelle fortetninger og skader inne i årene til pasienten. Markedet til Medistim er i hele verden, med hovedvekt på USA, Kina, Japan og Europa. I 2023 etablerte selskapet direkte virksomhet i Kina, Canada og Sverige, i tillegg til eksisterende kontorer i USA, Tyskland, Spania, Storbritannia og Danmark.

De syv andre som var nominert til Eksportprisen var Arctic Bioscience, Barel, Brunvoll, Db Equipment, Hexagon Ragasco, Sero og Tomra.

Dette er de nominerte til Årets nykommer

Eksportprisen har blitt delt ut på Eksportkonferansen i over et tiår. I fjor var første gang Innovasjon Norge og Eksfin også hedret en nykommereksportør, og det skal gjentas i år.

Årets nykommerpris skal gå til en norsk eksportør som har bygd verdier i Norge gjennom internasjonale markeder på relativt kort tid. Det finnes stadig flere norske bedrifter som ser på verden som sitt marked fra dag en. Dette gjør at yngre bedrifter tenker eksport og internasjonalt marked tidligere enn før.

Årets nominerte er tre bedrifter som er innovatører med høy eksportandel og som alle har utviklet teknologi for å forbedre sine respektive bransjer.

Pixii er et selskap som ble etablert i 2018, og allerede har en eksportandel på 87%. De leverer batteribaserte energilagringssystem som er modulære, skalerbare og multifunksjonelle. Pixii har selv utviklet en toveis strømomformer som konverterer og styrer strøm mellom nettet og batterier. Pixii har hovedkontor i Oslo.

Argeo AS er et komplett tjenesteselskap i offshorenæringen som tilbyr undersøkelser og inspeksjon av havområder for sektorene olje og gass, havvind og havbunnsmineraler. Argeo benytter autonome undervanns- og overflatefartøy samt unik sensorteknologi og bildebehandlingsteknologi for å øke effektiviteten og kvaliteten betydelig, samtidig som man reduserer CO2-avtrykket til industrien. Bedriften kan vise til rask utvikling og vekst i globale markeder og har etablert seg i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Vest-Afrika og Sørøst Asia. Argeo har hovedkontor i Asker.

Liftroller AS er et innovasjonsselskap fra Bergen, som i samspill med ledende norske aktører innen design og produktutvikling utvikler nye produkter som forenkler arbeidshverdagen for bygningsarbeidere. Produktserien består av flere patenterte produkter for logistikk på byggeplasser, som gjør det raskere, enklere og sikrere å transportere byggematerialer inn i ønsket etasje og videre til rommet de skal brukes i. Deres produkter for materialhåndtering brukes daglig av de største byggeselskapene i verden.

I tillegg til Eksportprisen kan Eksportkonferansen skilte med Sveriges tidligere statsminister Fredrik Rheinfeldt på programmet, og det blir panelsamtaler med kjente norske eksportører.