"Unity" før og etter ombyggingen nye norske eiere skal foreta. Tegning fra ervervssøknad

Satser titalls millioner på britisk tråler

Den 37-meter lange pelagiske tråleren «Unity» får norske eiere. Når den er bygget om og klar for fiske, regner rederiet med at den har fått en prislapp på 80 millioner kroner.

Publisert

Når skotske «Unity» er ferdig ombygget får den en lengde på hele 52 meter. Nå skifter rederiet fra fiske med line til snurrevad. Det skal fiskes torsk, hyse og sei. I tillegg skal fartøyet fiske snøkrabbe med teiner.

Mye av investeringen på 80 millioner i «Unity» er forlengelsen på hele 15 meter, og ombygging av overbygg for å få økt lugarkapasitet til et mannskap på 16. Ifølge ervervssøknaden skal rederiet overta «Unity» i løpet av våren. Ombyggingen vil foregå i 2022 og planen er å få fiskerimerke på plass før mars 2023.

"Unity" hadde navnet Julianne før hun ble solgt til Skottland. Foto Åge Schiølberg
"Unity" hadde navnet Julianne før hun ble solgt til Skottland. Foto Åge Schiølberg

Bygget i Flekkefjord

«Unity» ble levert av SIMEK i Flekkefjord i 1995. Fartøyet hadde da navnet «Julianne III» og eier var skotskeide Lunar Fishing (Canada) 2005 Inc. i Halifax. I 2008 kjøpte Asbjørn Selsbane AS fartøyet som de hadde i drift frem til 2013. Da ble det solgt til Fraserburg og Skottland og omdøpt til «Unity».

Når fartøyet igjen får norsk flagg, er kjøper LHN Fiskeri AS på Godøy i Møre og Romsdal. De har kjøpt fartøyet av Unity Fishing Company Ltd i Frazerburg. LHN Fiskeri AS skal skifte ut fartøyet «Bergholm».

«Bergholm» bare på papiret

Dette er et fartøy bygget ved Søviknes Verft i 1979. Den gang med navnet «Fiskevær». De siste årene har «Bergholm» primært fraktet kvoter og rettigheter og har derfor hatt en rekke eiere. Nåværende eier kjøpte fartøyet i november og fikk fiskerimerke på dette i januar.

Fartøyet som reelt sett skiftes ut «Nyvoll Senior» bygget ved Solstrand Verft i 1987. Dette er en linebåt med lengde på 40,6 meter. Båten ble solgt til Færøyene i fjor og hater nå «Pison». Dette fartøyet hadde vært i rederiets eie helt siden 1996. Ved å selge dette fartøyet har rederiet fått frigjort kapital.

Det er Atlantic Shipbrokers i København som har formidlet salget av «Unity», mens Atlantic Marine AS i Ålesund har tatt seg av søknad om erverv til Fiskeridirektoratet.