Kvinnelige fiskere
Det blir stadig flere kvinnelige fiskere som Alice Roseth Helleberg.

Økende antall kvinnelige fiskere

Det er registrert det høyeste antall fiskere siden 2012.

Publisert

Ved utgangen av 2023 var totalt 9640 personer registrert med fiske som hovedyrke i fiskermanntallet, en liten økning fra 9597 i 2022, skriver Fiskeridirektoratet i sin årsmelding for 2023. Dette er det høyeste antallet siden 2012, da det var registrert 9825 fiskere. Slik har utviklingen vært siden 2010:

2019: 9431 fiskere.

2016: 9426 fiskere.

2013: 9559 fiskere.

2010: 10325 fiskere.

Antall som var registrert med fiske som biyrke var 1163 ved utgangen av 2023, mot 1233 i 2022.

Flere kvinner

Ved utgangen av 2023 var det registrert 485 kvinner med fiske som hovedyrke. Det vil si at antallet kvinner fremdeles er lavt, men økende. I 2022 var det registrert 436 kvinner med fiske som hovedyrke, og tallet har steget jevnt de senere år:

2019: 329

2016: 273

2013: 250

2010: 263

Ikke forgubbing

Det er blant de yngste at økningen er størst. Ved utgangen av 2023 var det registrert 153 kvinnelige fiskere under 30 år, mens tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 138.

– Det blir i offentligheten ofte tegnet et bilde av en næring som er preget av forgubbing. Utviklingen de siste årene viser tvert imot at det er grunn til å være optimist med tanke på rekruttering og fremtiden til fiskeryrket, skriver Fiskeridirektoratet.