TRÅLER: Royal Greenlands nye tråler «Akamalik».

Ny Royal Greenland-tråler får Carsoe-fabrikk ombord

Royal Greenlands nye tråler «Akamalik» får Carsoe-fabrikk ombord.

Royal Greenland har de siste årene fornyet sin trålerflåte, og nå er den femte nye tråleren en realitet. Som på de fire første, blir også den nyeste tråleren «Akamalik» utstyrt med en komplett fabrikk fra Carsoe.

Komplett prosessanlegg

Fabrikken inneholder et komplett prosessanlegg for reker, som har høy grad av automatisering med blant annet robotteknologi og automatisk nedfrysing etter bearbeiding av fangsten.

Fabrikken blir designet med fokus på høy kapasitet, og får et nytt og innovativt palleteringssystem med tre integrerte palleteringsroboter.

Utnytter fabrikkdekket

På et kompakt fabrikkdekk er det avgjørende at alle kubikkmeter utnyttes optimalt og selvfølgelig at fabrikken er driftssikker og effektiv. Ved hjelp avhele tre palleteringsroboter kan den siste delen av fabrikken tilpasses til produkttype og produksjonsflow, og dermed sikre en effektiv prosess, heter det i en pressemelding fra Carsoe.

Ny rekefabrikk

Den nye rekefabrikken ombord er basert på Carsoes utallige prosessløsninger til reker, og blir nesten identisk med fabrikken på deres forrige tråler, «Nataarnaq». Den inkluderer også automatisk bifangstseparator, sorteringsmaskiner og kokelinje, samt fire IQF tunnelfrysere, hver med en kapasitet på 25 tonn per dag.

Tråleren skal leveres i første kvartal i 2025, og fiske i farvannet rundt Grønland.