Mye fisk
Det er mye fisk utenfor Værnes flyplass, men den står for høyt til å tas med snurrevad

Ny kan du kartlegge fisken med Olex

I snart 30 år har fiskerne kunnet kartlegge havbunnen med Olex. Nå introduserer Olex AS et ekkolodd som lar fisk bli en del av datamengden.

Publisert Sist oppdatert

Med det nye ekkoloddet OS1 får fiskeren se alle sine historiske ekkoloddregistreringer.

- Tradisjonelle ekkolodd viser fisk og bunn glidende fra høyre mot venstre over skjemen. Så fort bildet passerer venstrekanten, ramler dataene utenfor og går tapt. Men med OS1 blir alt tatt vare på, sier daglig leder i Olex AS, Ole B. Hestvik.

Siden Olex husker alle ping, kan man over tid se om det er mønstre i hvor fisken står. Olex viser ekkodataene på to måter, både som et klassisk ekkoloddbilde, og som all fisk som fargede "blobber" på kartet. Vannaktig blått er ingen fisk, grønt og gult er mer, og mørkerødt er maks. Med en slider kan man justere intensiteten. Fiskemarkeringene er gjennomsiktige, slik at bunnen også vises.

- Slik kan man se hvordan bunnen ser ut under fisken, og få en forståelse for hvorfor fisken står akkurat der.

Alle data fra loddet brukes

Å ha ekkoloddbildet inne på skjermen er en naturlig måte å bruke Olex på.

- Mange fiskere har en Olexskjerm stående i et vindu bak i styrhuset, slik at de kan se den fra dekk. Da er det praktisk å ha med loddet også, sier Hestvik.

Olex har alltid vært et ekkoloddfokusert system, der loddskuddene brukes til å bygge opp havbunnskartet. Siden vannsøyledataene egentlig tar liten plass i forhold til lagringskapasiteten til datamaskinen, kan Olex ta vare på samtlige data som loddet gir fra seg, til evig tid.

Masse fisk over flyvraket. A og B viser fra og til for streken på loddet
Masse fisk over flyvraket. A og B viser fra og til for streken på loddet

- Det vises på kartet hvor musen peker på ekkoloddbildet. Om du klikker, festes et merke. Med et knappetrykk kan du skifte mellom nåtid og historikk. Ved å klikke på en fiskemarkering på kartet, vises pingene slik de kom fra OS1.

Gir økt kunnskap om fiskeadferd

Hestvik tror dette vil føre til bedre kunnskap om hvordan fisk oppfører seg. Som eksempel forteller han hvordan OS1 viser fisk som samler seg over et flyvrak på havbunnen.

- Ved å passere over vraket gjentatte ganger gjennom et halvår, har vi sett hvordan fisken alltid står på samme sted, opptil 20-30 meter over vraket. Flyet har ligget der i 77 år, likevel er det som en magnet på fisk. Like bortenfor er havet stort sett tomt.

- Et annet sted i fjorden er det et utstrakt fiske med snurrevad. Der viser OS1 at selv om det er godt med fisk, står den oftest 15 meter eller høyere over bunnen. Som om fisken har lært å stille seg høyere enn at snurrevaden kan nå den.