SEILER INN: Årsmøtet holdes på Scandic Seilet i Molde i morgen onsdag. Møtestart er klokka 11.
SEILER INN: Årsmøtet holdes på Scandic Seilet i Molde i morgen onsdag. Møtestart er klokka 11.

Møre og Romsdal Fiskarlag har årsmøte i morgen. Se sakslisten her:

Ikke uventet er organisasjonssaken, som har ridd Norges Fiskarlag som en mare de siste årene, toppsak nå Møre og Romsdal Fiskarlag innkaller til årsmøte i Molde i morgen.

Publisert Sist oppdatert

Møre og Romsdal Fiskarlag avholder i år sitt 107. årsmøte. Det skjer på Scandic Seilet i Molde i morgen den 19. oktober 2022. Møtet starter kl. 11.00.

Organisasjonssaken dominerer

Hovedsaken på årsmøtet er - naturlig nok - forslaget til ny organisering av Norges Fiskarlag, ved at fylkes/regionlagene i nord og sør skal slås sammen til et Nord Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag.

– Forslaget innebærer at Møre og Romsdal Fiskarlag legges ned som selvstendig lag og at det fra 1. januar 2023 inngår i et nytt Sør-Norges Fiskarlag som vil bestå av lagene Sogn og Fjordane Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag, skriver Møre og Romsdal Fiskarlag i invitasjonen.

Vil orientere om havvind, sporing og rapportering

I tillegg til behandling av ordinære årsmøtesaker, vil årsmøtet få en grundig orientering om Norges Fiskarlags arbeid med havvind og om de nye kravene til sporing og rapportering for den minste flåten. Kjøreplanen for hele møtet ser slik ut:

Kjøreplan for årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag, 19. oktober 2022

Kl. 11.00 SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET OG TALE AV STYRELEDER SAK 2 KONSTITUERING

a) Opprop av utsendinger og gjester

b) Godkjenning av innkalling c) Forretningsorden

d) Godkjenning av saksliste

e) Valg av to dirigenter

f) Valg av to sekretærer

h) Valg av redaksjonsnemnd på fem medlemmer

i) Valg av to utsendinger til å underskrive protokollen

SAK 3 ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2021/2022

SAK 4 REGNSKAP 2021 MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

SAK 5 REGNSKAP 2021 NORDMØRSFISKERNES HJELPEKASSE

SAK 6 REGNSKAP 2021 ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE Kl. 12.45 – 13.45

LUNSJ Kl. 13.45

SAK 7 OMORGANISERING AV NORGES FISKARLAG – SØR-NORGES FISKARLAG Innledere: Generalsekretær Sverre Johansen, Norges Fiskarlag Leder Interimsstyret Terje Eriksen Styreleder Leif Egil Grytten, Møre og Romsdal Fiskarlag Kl.15.30 - 15.45

Kaffe/beinstrekk Kl. 15.45

SAK 8 ORIENTERING OM SENTRALE SAKER DET ARBEIDES MED I NORGES FISKARLAG

a) Fiskarlagets arbeid med Havvind • Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

b) Fiskarlagets arbeid med krav om rapportering og sporing av fiskeflåten under 15 meter • Leder Kåre Heggebø, Norges Fiskarlag

Kl. 16.30 SAK 9 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

SAK 10 TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE

SAK 11 BUDSJETT FOR 2023

SAK 12 VALG

Kl. 17.00 MØTESLUTT