Fiskeriorganisasjonen Europesche ber EU innføre tiltak mot import av norsk og færøysk sjømat. Bildet viser en fiskedisk i Tyskland.
Fiskeriorganisasjonen Europesche ber EU innføre tiltak mot import av norsk og færøysk sjømat. Bildet viser en fiskedisk i Tyskland.

Ber EU begrense markedsadgangen for norsk sjømat

Den norske fastsettelsen av makrellkvote skaper reaksjoner I EU. Organisasjonen Europeche som organiserer de fleste fiskeriorganisasjoner I EU, ber EU om å stoppe Norge og også Færøyene som også unilateralt har fastsatt egen makrellkvote.

Publisert Sist oppdatert

Norge og færøyene beskyldes av Europesche for å drive med overfiske på bestanden av Nordøstatlantisk makrell. Kvotene som er fastsatt betegnes som ikke bærekraftige og et resultat av uansvarlig oppførsel.

Europesche ber om at EU-kommisjonen tar i bruk de virkemidler de har til å stoppe Norge og Færøyene. Blant virkemidlene som nevnes er tiltak rettet mot norsk handel med EU.

Norge sin argumentasjon, hvor det henvises til makrellen sin sonetilhørighet, er ifølge organisasjonen kritisert av forskere. Den er basert på begrenset kunnskap om makrellens tilhørighet og den gir rom for mange ulike tolkninger.

Norge og Færøyene fortsetter å fiske på det som karakteriseres som «samme uansvarlige måte» som i fjor. Da økte Norge og Færøyene sin andel av makrellkvoten med 55 prosent.

Selv om kyststatene har blitt enige om en totalkvote på 794 920 tonn, vil det bli fisket atskillig mer siden de fleste av kyststatene som følge av måten Norge og Færøyene har tatt seg til rette. Andre stater vil ikke fiske mindre enn det de mener er deres berettigede andel, fordi om Norge har vedtatt en kvote som er større enn hva de har rett på.

Leder for EAPO, en organisasjon for EUs pelagiske fiskeindustri, Tim Heddema, ber EU om å ta i bruk virkemidler som å begrense adgangen for norsk sjømat i EUs marked. EU er det viktigste markedet for både norsk og færøysk sjømateksport.