Årsregnskap

MARITIM: Luminell Norway har spesialisert seg på søkelys for den maritime næringen.
MARITIM: Luminell Norway har spesialisert seg på søkelys for den maritime næringen.

All time high for Luminell - endte med underskudd

Luminell Norway AS omsetning i fjor var deres all-time-high på 88,5 millioner NOK, en vekst på 11,7 prosent fra 2020.

Økte priser og nedskriving

Tross solid vekst i omsetningen endte selskapet med et underskudd på 0,46 millioner NOK. Det står i kontrast til året i forveien da selskapet fikk et overskudd på 10 millioner NOK.

– Økte priser på innkjøp av varer, bonusutbetalinger og nedskriving av immaterielle eiendeler er hovedårsaken til underskuddet i 2021, skriver styret i sin årsberetning.

Valutaendringer

En vesentlig risiko for selskapet er endringer i valutakursene, spesielt svenske og danske kroner. Ettersom cirka 80 prosent av deres kjøp kommer fra leverandører som fakturerer i dansk valuta, gjør det at selskapet er eksponert for endringer i valuta.

SØKELYS: RS «Harald V» i Rørvik med søkelys fra Luminell Norway.
SØKELYS: RS «Harald V» i Rørvik med søkelys fra Luminell Norway.

Nedgang i Norge

Luminell Norway har gjennom flere år utviklet og solgt belysningsløsninger for den maritime næringen. Om lag 43,6 prosent av omsetningen kommer fra det norske markedet, mens det europeiske markedet utgjør 47,9 prosent. Resterende omsetning kommer utenfra Europa.

Selskapets hadde derimot større andel i Norge i 2020, der det norske marked utgjorde 59,3 prosent av deres totale omsetning.

Oppkjøp

I fjor ble selskapet kjøp opp av det internasjonale Glamox-konsernet, som i fjor hadde en omsetning på 1,47 milliarder NOK. Styret skriver videre i sin beretning at det dermed ble foretatt en gjennomgang av de immaterielle eiendelene og gjennomført en nedskriving av enkelte prosjekt.

Økning av langsiktig gjeld

I forbindelse med oppkjøpet ble selskapets langsiktige gjeld omgjort til gjeld til konsernet, og utgjorde ved årsslutt 19,1 millioner NOK. Den kortsiktige gjelden utgjorde 61 prosent av selskapets gjeld, mot 66 prosent i 2020.

Reduksjon skyldes blant annet økning av langsiktig gjeld til konsernet. Selskapets egenkapital utgjorde ved årsslutt 16,2 millioner NOK. Egenkapitalandelen var på 25 prosent i fjor, sammenlignet med 2020 da andelen lå på 34 prosent.

Overførte FoU til konsernet

Selskapet hadde også utgifter på 2,08 millioner NOK til forskning og utvikling. Fra 1. januar i år ble FoU i Luminell Norway overført til Glamox, slik at det kun er produksjon, innkjøp og administrasjon ved selskapets lokasjon i Ålesund.