Fiskebåter ved kai i Lofoten.

Lofotreguleringene er en god løsning

Kommentar fra Bjørn Jensen (styremedlem i Norges Kystfiskarlag) vedrørende protestene mot Lofotreguleringene og tilhørende møte med Fiskeridirektoratet.

Publisert

Norges Kystfiskarlag mener de vedtatte Lofotreguleringene er en god løsning på innspillene som har kommet fra alle høringspartene som har vært del av prosessen. Både Kystfiskarlaget og Fiskerne på Røst har hatt motsetninger til enkelte av forslagene fra Norges Fiskarlag. Fiskere i disse organisasjonene, samt alle fiskerne som ikke er organisert, rammes av forslagene som Lofotreguleringene angår. Samtlige organisasjoner har lagt ned arbeid i å vurdere fremlagte forslag og behov for justeringer. Styremedlem i Norges Kystfiskarlag, Bjørn Jensen, opplever at Fiskeridirektoratet denne gangen har gjort en god vurdering av de ulike partenes interesser:

 

-Lofotreguleringene er vedtatt på bakgrunn av en grundig prosess - først et evalueringsmøte i etterkant av fjorårets sesong, deretter en skriftlig innspillsrunde før høringen, et digitalt innspillsmøte med alle partene, samt selve høringen. Det vil være svært oppsiktsvekkende dersom Fiskeridirektoratet nå ettergår å endre reguleringen etter hele denne prosessen, og etter at reguleringen er vedtatt og offentligjort, sier Jensen.

 

Noe det har vært bred enighet om i denne prosessen er at man ønsker mer forutsigbarhet i Loftreguleringene, og at forskriften bør fastsettes i god tid før den trer i kraft. Norges Kystfiskarlag har vært særlig kritisk til ordningen med etablering av henstillingsområder underveis i sesongen. Svært korte frister mens samtlige av de berørte er i full drift på havet, har vært svært utfordrende og lite demokratisk. Bjørn Jensen, som selv fisker fra Moskenes, påpeker et av forslagene som Kystfiskarlaget ikke var enige i:

 

-Et av Fiskarlagets forslag det ikke var enighet om var etableringen av et snurrevadfelt utenfor Hermannsdalen på yttersia. Det er en vesentlig lineflåte som har etablert seg på dette området over tid, både på grunn av bunn- og strømforhold. Denne aktiviteten er godt dokumentert av AIS-data.