SJØMAT NORGE: Geir Ove Ystmark, administrerende direktør.
SJØMAT NORGE: Geir Ove Ystmark, administrerende direktør.

Foreslår midlertidig overgangsordning for ny lakseskatt

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning for ny lakseskatt.

– Næringen vil bidra. Men staten må ta seg tid til å finne riktig skattemodell. Derfor foreslår vi en overgangsordning for 2024, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding.

Ber om møte med Støre

– Regjeringen og bransjen har sammenfallende ambisjoner om vekst, utvikling, eksportinntekter og merbidrag til fellesskapet. Vi ber om et møte med statsministeren for å komme med konkrete forslag til veien videre i denne saken. Det haster med å finne en løsning, understreker Ystmark.

To konkrete innspill

I et brev til statsminister Jonas Gahr Støre kommer organisasjonen derfor med to veldig konkrete innspill til veien videre for «lakseskatten»: 

1. Sikre fellesskapet de samme inntektene som ved innføring av skatt med tilbakevirkende kraft som forfaller til betaling i 2024.

2. Utsette innføringen. Bruke mer tid på å behandle og vedta en framtidig skattemodell for havbruksnæringen. Sjømat Norge mener skatten må utformes før den kan vedtas og at den må vedtas før den kan innføres.

Næringen ønsker å bidra

 – Det har ikke vært noen tvil om at næringen ønsker å bidra. Dette har vi understreket i møter med Finansministeren og Fiskeri- og havministeren, men vi opplever likevel at budskapet ikke når igjennom, sier Ystmark.

Sjømat Norge og Ystmark skriver videre i pressemeldingen at de vil foreslå, i et møte med Statsministeren, en løsning der vi kan sikre at utsettelsen ikke fører til at staten taper penger.

– En overgangsordning vil kunne sikre at vi får en helt annen forutsigbarhet, fortsetter han.