Sjøglans skal ha blitt kjøpt med kvoter i det som er en rekord stor handel. Foto Åge Schjølberg

Kjøpte båt og kvoter for flere hundre millioner kroner

«Sjøglans» har blitt solgt sydover lastet med kvoter verdt flere hundre millioner kroner. Kystmagasinet har forsøkt å få bekreftet transaksjonens størrelse.

Publisert Sist oppdatert

Dette er det største fiskebåtrederiet målt i omsetning og driftsoverskudd i landsdelen. I 2020 hadde rederiet driftsinntekter på 204 millioner og et resultat før skatt på 64,5 millioner kroner.

C Amodt AS eier 51 prosent i Aamodt Hav AS. Her har Carl Aamodt med seg investorene Tobias Ekberg Salthaug og Bastian Ekberg Salthaug gjennom selskapene BSA Invest AS og Yngvar Salthaug gjennom selskapet YS Invest AS. Både Tobias, Bastian og Yngve er alle skippere på rederiets båter.

«Sille Marie» har fisket 7000 tonn i år

Aamodt Hav AS eier fartøyet «Sille Marie» gjennom selskapet Stokksund AS som er samme rederi som nå har kjøpt «Sjøglans».  «Sille Marie» er en kystbåt med lengde 37,3 meter, bygget i Sverige i 2001. Den har vært en av årets mest effektive mindre fartøy i fisket etter tobis.

Per 15. juni har «Sille Marie» levert over 7000 tonn med fisk.  Ifølge Sildelagets innmeldingsjournal har fartøyet meldt inn 3530 tonn NVG-sild, 2740 tonn tobis. En del av fangstene er meldt inn av «Sille Marie», og senere «Sille Marie» som leiefartøy for nybygget «Sille Marie».

Bygget i Hardanger

«Sjøglans» som nå er kjøpt har en største lengde på 44 meter, og ble bygget i 1998 ved Eidesvik Skipsbyggeri i Uskedalen i Hardanger i 1998. Selger er rederiet Heggøy AS i Holmedal i Askvoll i ytre Sogn.

Kystmagasinet har sendt Carl Aamodt har en del spørsmål om planene for «Sjøglans». Er dette en ren kvotehandel eller skal fartøyet brukes aktivt parallelt med nye «Sille Marie» som er under bygging ved Karstensens Skibsværft i Skagen? Han har når dette publiseres ikke kommet tilbake med svar. Vi vil derfor oppdatere denne artikkelen når de foreligger. Han har også fått tilsendt denne artikkelen.

Transaksjon verdt en halvmilliard

Fra en fisker som hevder å stå selger av «Sjøglans» nært, skal båt og kvoter ha skiftet hånd for rundt 500 millioner kroner. Ifølge Skipsregisteret NOR har DNB pant på 700 millioner kroner i «Sjøglans». Långiver i slike transaksjoner vil normalt beskytte seg med å tinglyse pant som er satt høyere enn beløpet de har gitt som lån eller garanti. Det er derfor grunn til å anta at prisen for kvoter og båt som vi har fått opplyst kan være ganske riktig.

Dette er med stor sannsynlighet den største handel med båt og kvoter noen gang gjort av en fiskebåtreder på Sørlandet.

Om disse rettighetene var rettighetene som fulgte med fartøyet, eller andre kvoter er tilført fra andre fartøy, har Kystmagasinet ikke fått avklart. Men Stokksund Fiskeri har vært eier av flere fartøy som er kjøpt og solgt videre som ledd i kvotekjøp og salg.

Endret kl 16:00.