NEDGANG: Årets maifiske etter Nordsjøsilda er allerede rekord, skriver Sildesalgslaget på sine nettsider. Bilde for illustrasjon.
NEDGANG: Årets maifiske etter Nordsjøsilda er allerede rekord, skriver Sildesalgslaget på sine nettsider. Bilde for illustrasjon.

Foreslår drastisk kutt i nordsjøsilda for 2023

Nedgangen henger ifølge Bogstad sammen med naturlig variasjon i rekruttering og bestandsvurdering.

Publisert Sist oppdatert

For sild er rådet at de samlede fangstene i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Den østlige engelske kanal ikke blir høyere enn 414 886 tonn.

Nedgang på over 20 prosent

Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider. Kvoterådet for nordsjøsild for 2023 er 414 886 tonn, en nedgang på over 20 prosent fra i år. Det er en nedgang på over 20 prosent fra kvoterådet for 2022, men omtrent på nivå med kvoterådet for 2021. Nedgangen henger ifølge Bogstad sammen med naturlig variasjon i rekruttering og bestandsvurdering.

Mange kvoter foreslås økt

Sild, sei og torsk er de viktigste bestandene for norsk fiskeri i Nordsjøen. ICES har i tillegg gitt kvoteråd for hyse, kviting, lysing og rødspette i Nordsjøen og områdene rundt. For disse bestandene går kvoterådene opp.

Kvoterådene blir gitt årlig av Det internasjonale havforskingsrådet (ICES), der forskere fra Havforskingsinstituttet (HI) samarbeider med havforskere fra de andre landene rundt Nordsjøen.

Kvoterådene blir gitt årlig av Det internasjonale havforskingsrådet (ICES), der forskere frå Havforskningsinstituttet (HI) samarbeider med havforskere fra de andre landene rundt Nordsjøen.