GÅR NEDOVER: Nye data viser at bestanden av NVG-sild har sunket fra 7 millioner tonn i 2008, til omlag 3,7 millioner tonn i dag, hevder MSC. Bilde for illustrasjon.

Alvorlig for pelagisk i Nord-Atlanteren: Vil kutte NVG-sildekvoten i to

Dagens overfiske av norsk vårgytende sild (NVG) kan få dramatiske følger, viser nye tall fra MSC. – På grunn av overfiske er ingen av de tre pelagiske artene MSC-sertifiserte i dag.

Publisert Sist oppdatert

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), den vitenskapelige organisasjonen som er ansvarlig for å gi råd til regjeringer om bærekraftige fangstgrenser, har anbefalt at det er nødvendig med en kraftig reduksjon på 44 prosent i fangst av NVG-sild. Dette tilsvarer en reduksjon 302 932 tonn i året melder MSC i en pressemelding.

Rapporten, som er på engelsk, kan du lese her:

Kan falle enda lavere innen 2025

Fakta om MSC:

Marine Stewardship Council er en internasjonal ideell organisasjon. MSC ble etablert for å ta tak i problemet med uansvarlig fiske. Vi anerkjenner og belønner innsats for å beskytte havene og sjømatforsyninger for fremtiden.

Vår misjon er å bruke det blå MSC-miljømerket og vårt sertifiseringsprogram for å bidra til verdenshavenes helse. Vi samarbeider med våre partnere: fiskerinæringen, forskere, miljøvernsgrupper og kommersielle aktører, for å gjøre sjømatmarkedet mer bærekraftig. Dette gjør vi gjennom å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier og ved å påvirke valgene forbrukere gjør når de kjøper sjømat. 

(Kilde: MSC)

ICES spår at selv om dette tallet blir fulgt, kan sildebestanden likevel falle enda lavere innen 2025, og dermed bryte en kritisk grense for bestandens langsiktige bærekraft.

Nye data viser at bestanden av NVG-sild har sunket fra syv millioner tonn i 2008, til omlag 3,7 millioner tonn i dag. Bare i 2022 ble det hentet opp 36 prosent mer sild enn grensen ICES har satt som bærekraftig for bestanden.

– Den stadig dårligere forfatningen til NVG-silda bør sende en skarp påminnelse til alle regjeringene om at bestanden er i fare for kollaps ettersom den blir overutnyttet år etter år, sier Gisli Gislason, programdirektør for MSC i Nord-Atlanteren.

– Manglende evne til kvotefordeling

Hovedårsaken til den dramatiske utviklingen, er fiskerinasjonenes manglende evne til å enes om kvotefordeling i tråd med vitenskapelige råd. I dag blir NVG-silda, sammen med Atlanterhavsmakrell og kolmule, fanget i henhold til kvoter som fastsettes ensidig av hvert enkelt land, noe som resulterer i vedvarende overfiske av bestanden.

Kyststatsforhandlingene som foregår nå i oktober, vil være en avgjørende mulighet til å enes om en kvotefordeling som samsvarer med ICES' råd. Dette gjelder for alle de tre pelagiske arter; kolmule, NVG sild og makrell, skriver de.

Gisli Gislason, programdirektør for MSC i Nord-Atlanteren.

– Å fastsette kvoter innenfor trygge biologiske grenser er fundamentet for god fiskeriforvaltning. Pelagiske bestander i Nordøst-Atlanteren representerer en av de største fiskebestandene i Europa, og fiskes av noen av de rikeste nasjonene i verden. Det er svært bekymringsverdig hvis kyststatenes regjeringer fortsetter å overskride vitenskapelige råd ved å kun fastsette egne lands kvoter, fastslår Gislason.

Overskredet med 31 prosent

MSC's analyse viser i følge pressemeldingen at bare i løpet av de siste seks årene har den totale samlede fangsten av NVG-sild, makrell og kolmule overskredet den anbefalte fangstmengden med 31 prosent. Dette tilsvarer nesten 4,5 millioner tonn fisk som, hvis vitenskapelige råd hadde blitt fulgt, skulle ha blitt igjen i havet.

På grunn av overfiske er ingen av de tre pelagiske artene MSC-sertifiserte i dag.