PRINSIPP: – For Sildelaget har det vært et viktig prinsipp at alle auksjonsdeltagere skal ha lik og samtidig tilgang til budinformasjon, sier styreleder Lars Ove Stenevik i Norges Sildesalgslag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
PRINSIPP: – For Sildelaget har det vært et viktig prinsipp at alle auksjonsdeltagere skal ha lik og samtidig tilgang til budinformasjon, sier styreleder Lars Ove Stenevik i Norges Sildesalgslag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Sildelaget anker til Høyesterett: – Burde latt seg løse i direkte samtaler, svarer Sjømat Norge

Styret i Norges Sildesalgslag har besluttet å anke dommen fra Gulating lagmannsrett i saken der Sjømat Norge har saksøkt Sildelaget. – Vi er forundret, svarer Geir Ove Ystmark hos Sjømat Norge.

Publisert Sist oppdatert

Sjømat Norge har som kjent saksøkt Sildelaget for tilgjengeliggjøring av auksjonsinformasjon på ekstranettet.

– Viktig prinsipp for Sildesalgslaget

Nå ankes saken, melder Sildesalgslaget.

– For Sildelaget har det vært et viktig prinsipp at alle auksjonsdeltagere skal ha lik og samtidig tilgang til budinformasjon. Det skaper en rettferdig konkurranse om fellesskapets ressurser og gode rammer for omsetningen. Ett av de viktigste informasjonselementene, med direkte betydning for hvor velfungerende auksjonen og prisdannelsen i førstehåndsomsetningen blir, er tilgang til pris på vinnende bud. Hvis det vinnende budet skal holdes hemmelig for fiskere og kjøpere på markedsplassen, så vil det få konsekvenser for verdiskapingen i hele verdikjeden, sier styreleder Lars Ove Stenevik.

Får støtte fra de andre salgslagene

Han forteller at de får bred støtte for beslutningen.

– De andre fiskesalgslagene har besluttet å tiltre Sildelaget som partshjelpere i anken til Høyesterett siden dommen også vil ha konsekvenser for dem om den blir rettskraftig. Saken reiser noen prinsipielle rettslige problemstillinger rundt fiskesalgslagslova og andre lover som vi mener det er viktig at Høyesterett tar stilling til sier Stenevik.

– Burde kunne løses i direkte samtaler

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er svært forbauset over at Sildesalgslaget nå velger å anke til Norges høyeste rettsinstans.

– Vi er forundret over at de velger å anke. I utgangspunktet burde dialogen mellom dem og Sjømat Norge vært slik at vi klarte å løse slike saker i direkte samtaler, slik sånne saker bør løses. Men vi har slitt med dialogen med Sildesalgslaget i flere år. Denne saken kunne vært et godt utgangspunkt for å bedre den dialogen, og vi inviterte Sildesalgslaget til å møtes for å drøfte hvordan man kunne få til løsninger som var i tråd med dommen. Vi har ikke hørt noe fra dem etter at vi kom med den invitasjonen. Nå får vi se på hva Høyesterett lander på, sier Ystmark til Kystmagasinet.

UNDRENDE: – Vi er også overrasket over at salgslagene på hvitfisksiden har valgt å slutte seg til denne anken, sier Geir Ove Ystmark hos Sjømat Norge.
UNDRENDE: – Vi er også overrasket over at salgslagene på hvitfisksiden har valgt å slutte seg til denne anken, sier Geir Ove Ystmark hos Sjømat Norge.

Forundret over de andre salgslagene

Ystmark skjønner heller ikke at de andre salgslagene velger å slutte seg til anken fra Sildesalgslaget.

– Vi er også overrasket over at salgslagene på hvitfisksiden har valgt å slutte seg til denne anken. VI har opplevd at de i større grad enn Sildesalgslaget har forsøkt å finne løsninger gjennom dialog med Sjømat Norge, og vi har opplevd at de har en helt annen praksis knyttet til auksjoner og offentliggjøring av pris enn det Sildesalgslaget har. Så vi klarer ikke å se hvorfor de skulle ha behov for å være part i saken, avslutter han.