I snitt økte hummertettheten i fredningsområdene med 22 prosent i året. Bildet er tatt på fritid i nullfiskeområdet i Tvedestrandsfjorden.

Folkeforskere registrerer større og flere hummere i fredningsområdene

Datainnsamling gjennom folkeforskning fungerer godt til å måle effekter av marin bevaring.

Publisert

Frivillige folkeforskere har fulgt lignende kartleggingsmetode som havforskerne over flere år. Ved hjelp av teinefiske har de fisket hummer både i fredningsområdet og referanseområdet, tatt mål og sluppet hummeren ut igjen. Det gjør at vi nå har fått enda mer informasjon om fredningsområdene til hummer.

Nå har Petter Torgan, masterstudent ved NTNU, analysert effektene av hummerfredningsområdene basert på et solid datagrunnlag, som er et resultat av en enorm innsats fra utallige ildsjeler over flere år.

Frivillige folkeforskere har fulgt lignende kartleggingsmetode som havforskerne over flere år. Ved hjelp av teinefiske har de fisket hummer både i fredningsområdet og referanseområdet, tatt mål og sluppet hummeren ut igjen. Det gjør at vi nå har fått enda mer informasjon om fredningsområdene til hummer.

Nå har Petter Torgan, masterstudent ved NTNU, analysert effektene av hummerfredningsområdene basert på et solid datagrunnlag, som er et resultat av en enorm innsats fra utallige ildsjeler over flere år.

Havforskningsinstituttet har over flere år samarbeidet med frivillige folkeforskningsgrupper i syv fredningsområder: Nesoddtangen, Jomfruland/Kragerø, Risør, Lillesand, Hidra, Kvitsøy og Austevoll. I masteroppgaven til Torgan ble kontrollområdet i Risør utelatt, fordi det ikke fantes før-data og et kontrollområde.

– Folkeforskerne har fisket med teiner både i kontrollområder og fredningsområder. De har fulgt en standardprosedyre fra oss. Denne modellen har vi brukt siden 2006, sier forsker og veileder Alf Ring Kleiven.

– Gjennom masteroppgaven har Petter også kommet med gode eksempler på hva vi kan gjøre bedre fremover, slik som målemetode, rapportering av data og oppfølging, legger han til.

I dette kartleggingsarbeidet har havforskerne og folkeforskerne målt både totallengde og ryggskjoldlengde. Det vurderes nå om sistnevnte metode skal brukes som offisiell målemetode for hummer, hvor HI har levert en rapport om hvordan det kan fungere i praksis.