– Det vil ikke være tillatt å fiske brisling til hermetikk i andre fjorder enn her nevnt, opplyser Norges Sildesalgslag.

Dette fisket åpnes tirsdag 26.september

Kystbrislingfisket til hermetikk åpnes tirsdag 26. september.

Publisert Sist oppdatert

Dette gjelder klokken 00:00 i Hardangerfjorden, det vil si i statistkklokasjonene 09-20, 08-21 og 08-15 og i Rogaland, melder Sildelaget. Lysing kan påbegynnes fra mandag 25. september kl 2100, men fiskerne må holde seg oppdatert om munningsfredningssoner i de aktuelle fjordene. 

Kun i disse fjordene

Det vil ikke være tillatt å fiske brisling til hermetikk i andre fjorder enn her nevnt. Åpning av øvrige fjorder for kystbrislingfiske til hermetikk vil videre bli vurdert fortløpende i lys av utviklingen i fiskeriet.

Fangster av stor kystbrisling er tillatt etter utløpet av fredningsperioden 31. juli. Dette gjelder imidlertid ikke for fjordene Nordfjord og Trondheimsfjorden der det er henholdsvis forbudt å fiske og midlertidig forbudt å fiske. Til sistnevnte se forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024, § 10, femte ledd (J-142-2023), der det heter følgende:

Forbud ikke til hinder

Forbud og kvoter etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta (dvs inntil 200 skjepper) storbrisling, dvs 60% over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden. Fartøyer som fisker på stor kystbrisling må imidlertid kontakte Norges Sildesalgslag før fangsting med tanke på om det er omsetningsmuligheter for denne fisken.