DØPES: Hilgunn Pedersen døper fartøyet med assistanse fra prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås, og fakultetsdirektør ved BFE, Terje Aspen.

«Beret Paulsdatter» døpt i Tromsø

Fredag var en stor dag for Universitetet i Tromsø med dåp av deres nye forskningsfartøy «Beret Paulsdatter».

Dåpen fant sted sist fredag, i lettere snødrev, ved kaia utenfor Scandic Ishavshotell i Tromsø.

Gudmor var Hildegunn Pedersen, som er etterkommer etter den samiske kystkvinnen som fartøyet bærer navnet til.

Døpt i sjøvann fra støa til Beret

Båten ble døpt i sjøvann fra støa der Beret hadde båten sin, og gudmor brukte et øsekar ved dåpen – utlånt fra Balsfjord fjordmuseum.

– Det er ei stor ære å få være gudmor for «Beret Paulsdatter». Beret var nok verken den første eller eneste kystkvinnen av sitt slag, men hun var så allsidig og dette at hun hadde kommandoen over egen båt var spesielt. Hun hadde ingen kommandobru på sin båt, hun var selv brua. Og dette nye fartøyet har ei flott og moderne bru. Fartøyet i seg selv vil fungere som ei bru mellom studenter og erfarne forskere, der de får arbeide side om side, sier gudmor Hildegunn etter dåpen.

Merkedag for universitetet

– Dette er en fantastisk merkedag for oss. Endelig har vi fått på plass et nytt kystfartøy, som blir en utmerket plattform for mange av våre studenter og forskere. Og det er viktig for oss at fartøyet har fått navn etter en foregangskvinne, sa rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.

FORSKNING: Universitetets nye fartøy innen undervisning og forskning.

Full av ny teknologi

Fartøyet skal brukes til forskning og undervisning i kystnære farvann innenfor geovitenskap, biologi, redskapsteknologi og navigasjon. Det skal også brukes til miljøovervåkning og utvikling av autonome løsninger innen marin forskning.

«Beret Paulsdatter» er utstyrt med fasiliteter som en romslig bro, klasserom, tørr- og våtlaboratorium, vinsjer og sonder for å gjøre målinger. Ny teknologi gjør at den bruker mindre strøm enn de gamle båtene til universitetet, og den slipper ut minimalt med NOX-gasser.