FORNØYD: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er fornøyd med at avtalen med Grønland videreføres.
FORNØYD: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er fornøyd med at avtalen med Grønland videreføres.

Norge og Grønland med kvoteavtale for 2023

Norge og Grønland er enige om en kvoteavtale for 2023, og vil videreføre kvotenivået fra inneværende år.

Publisert

Begge partene er fornøyde med å holde det gode fiskerisamarbeidet.

– Norske fiskere utnytter kvotene ved Grønland godt, og jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har vært enige om en kvoteavtale for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran i en pressemelding.

Viderefører kvotene

Grønland sin kvote i Barentshavet i 2023 er satt til 4 000 tonn torsk, 750 tonn hyse, 650 tonn sei og 425 tonn bifangst av andre arter.

Den norske torskekvoten er på 1350 tonn og kveitekvoten 30 tonn.

Fortsetter forskningssamarbeidet

Den norske blåkveitekvoten på 900 tonn på Vest-Grønland og 375 tonn på Øst-Grønland blir videreført. Kvoten på skolest på Øst-Grønland blir 50 tonn og kvoten på uer blir videreført på 500 tonn. Kvoten for bifangst blir videreført på 325 tonn.

Norge og Grønland er også enige om å videreføre det gode forskingssamarbeidet.