FØRDEFJORDEN: Det er satt av tre uker til rettsforhandlingene, og meldt inn totalt 16 ekspertvitner fra begge sider, melder Natur og Ungdom i en pressemelding.

Klart for rettsstrid med staten om gruveavfall i Førdefjorden

Den langvarige striden om gruvedumping i Førdefjorden nærmer seg det avgjørende slaget. Den 18. september må staten møte i Oslo tingrett saksøkt for tillatelsen til å dumpe enorme mengder gruveavfall i fjorden.

Publisert Sist oppdatert

– Vi tar staten til retten for å hindre at den fantastiske Førdefjorden blir ødelagt. Det er en ren og rik fjord som har forsynt mennesker med mat i tusenvis av år. Vi kan ikke se på at dette skjer, for vi har ikke råd til å miste enda en fjord, sider Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Vil utrydde alt liv

Staten har gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne mineralene rutil og granat i åpent dagbrudd i Engebøfjellet med deponering av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Tillatelsene er gitt til tross for at statens egen faginstans Havforskningsinstituttet fraråder prosjektet har uttalt at det ikke er en bærekraftig bruk av fjorden. Alt liv i deponiområdet vil bli utryddet, og gruveavfallet kan spre seg til store deler av fjorden og ramme fisk og andre organismer.

Staten og miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Naturvernforbundet er nå ferdige med de siste forberedelsene til høstens store miljørettsak, som starter i Oslo tingrett mandag 18.september. 

Det er satt av tre uker til rettsforhandlingene, og meldt inn totalt 16 ekspertvitner fra begge sider.

Siste sjanse

– Dette er vår siste sjanse til å hindre gruvedumping i Førdefjorden, og vi tror på full seier. Statens tillatelser til dette miljøskadelige og utdaterte prosjektet er full av feil og ikke i tråd med lovverket, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Det er mye som står på spill, og partene står langt fra hverandre. Miljøorganisasjonenes advokater argumenterer sterkt for at tillatelsene til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden er gitt på uriktig grunnlag og er i strid med gjeldende EU-rett som Norge er bundet av. Statens advokater på sin side hever at alle tillatelser og prosesser er i tråd med lover og forskrifter. Samtidig pågår byggingen av Nordic Minings gruveanlegg på Engebø ved Førdefjorden.

– Dette kan bli den viktigste miljørettssaken i norsk historie. Hvis vi vinner, vil det blir slutt på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Gulowsen.

Dette er saken:

¤¤ Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet (Sunnfjord i Vestland fylke) for å fremstille fargestoffet titandioksid.

 ¤¤ Avgangsmassene (gruveavfallet) skal deponeres i sjødeponi i Førdefjorden.

 Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og kjemikalier.

 ¤¤ Regjeringen har gitt driftstillatelse og utslippstillatelse på 170 millioner tonn.

 Nordic Mining er i gang med byggingen av sitt industrianlegg på Engebø.

 ¤¤ Dumpingen av avfallsmasser vil drepe alt liv i deponiområdet og kan ramme livet i fjorden hardt.

 ¤¤ Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier.

 ¤¤ Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, og det er en nasjonal laksefjord med særskilt vern.

(Kilde: Natur og Ungdom)