GOD KVALITET: – Fra kjøperne så meldes det om bedre og bedre kvalitet, nå når fettet begynner å sette seg i fiskekjøttet, melder Norges Sildesalgslag i sin ukentlige rapport.

Supert sildefiske i nord, kvota snart tatt. Makrellen glimrer med sitt fravær

– Vi fikk nok en god uke på NVG-silda med totalt 34 200 tonn. Dette på tross av at det siden fredag har vært uvær i nord som har hemmet fisket i helgen, melder Sildesalgslaget.

De beste innmeldingsdagene var i følge Sildesalgslaget tirsdag og torsdag, med rundt 11 000 tonn i journalen.

– Ringnotgruppen har bidratt mest med hele 25 300 tonn, og kyst har fisket 7 000 tonn. Og fra to utenlandske (Island og Russland) har vi 1 900 tonn, opplyser de i sin ukentlige rapport.

Mye sild i nord

Fisket i nord har foregått i området fra N 71⁰ Ø 16⁰, som er rundt 100. n mil nord av Andenes, og videre nordover til N 72⁰. Fiskerne rapporterer om periodevis godt med sild der det er gjort flere gode kast i av dagningen når silda kommer opp fra dypet..

– Det er fin sild det fiskes på med snittstørrelser fra 250 g som lavest til 313 g som høyest. Snittet for hele kvantumet er på 294 gram.

Fra kjøperne så meldes det om bedre og bedre kvalitet, nå når fettet begynner å sette seg i fiskekjøttet. Og flere anlegg er nå i gang med å produsere skinnfri sildefilet.

Forventer god deltagelse når været roer seg

– Når nå været roer seg så forventer vi god deltagelse i sildefiske i de kommende dager. Et blikk på restkvoten nå, uten å hensynta fleks, viser at det gjenstår knappe 210 000 tonn. Med to måneder til jul så bør det gå grei å fiske kvoten, om ikke værgudene slår seg aldeles vrang.

Atter en elendig makrell-uke

– Vi fikk atter en elendig makrelluke med bare 3 300 tonn innmeldt. Av dette har en utenlandsk båt bidratt med 750 t. Sammenlignet med samme uke i fjor der vi hadde 11 200 tonn for norske fartøy, er fisket betydelig slakkere.

For de store båtene som har jaktet makrell både utenfor Møre og i Nordsjøen har det gått mest opp i kjøring. Dette illustreres med at største fangst er på 170 tonn.

– På kysten er det fortsatt greit med makrell og de minste notbåtene har fisket bra i kommunene Bømlo, Austevoll og Øygarden. For dorgerne så har de hatt gode fangster på Ognabukta og Lista. De melder om godt med makrell her, men den står tett på bunn og er vanskelig å få til å bite.

Forventer flere utenlandske båter

Den shetlandske båten «Serene» som gikk til Norge, fisket sin fangst sørøst av Shetland.

– Her observerer vi at stadig flere båter er i makrellfiske på kjente makrell felt. Vi forventer at flere utenlandske båter vil komme til Norge i de kommende uker.

Flytter fokus fra makrell til nordsjøsild

Siden det er slakt på makrellen har flere båter flyttet fokus over på nordsjøsilda. Totalt er det fisket 3 700 tonn.

– Dette fordeler seg rimelig likt fordelt mellom norsk sone, 1 800 tonn og britisk sone med 1 900 tonn. I norsk sone har fisket i hovedsak foregått på Vikingbanken, der silda er stor med snittvekter fra 220 g til 260 g.

I britisk sone er hovedkvantumet tatt rundt 60 nautiske mil øst av Peterhead. Silda her er mindre med snittvekter på rundt 190 gram.

– Det gjenstår nå bare 2 600 tonn av årets kvote på vel 130 000 tonn. I tillegg så har båtene mulighet for å flekse inn på neste års kvote.

Så som så på Kanten

Flere båter har prøvd seg på «Kanten» sist uke.

– Fisket har vært så som så, der åtte forskjellige båter har fisket 1 200 tonn kolmule, 400 t øyepål, 220 tonn strømsild, 130 tonn hestmakrell samt noe sild og makrell.