Nå skal det satses mer på fiskerihavnene langs kysten. Illustrasjonsfoto fra Måløy.

Fiskerihavnene tilbake som en del av NTP

Stortinget har vedtatt å sette av 34,2 milliarder kroner i den nye nasjonale transportplanen til sjøtransport, havner og farleder.

Publisert

– Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Gjennom vår satsing på fiskerihavner vil vi sikre aktivitet og livskraftige lokalsamfunn langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Over 90 prosent av varene inn og ut av Norge, kommer via sjøveien. God fremkommelighet og tilstrekkelige dybder i farledene, egnet havneinfrastruktur og gode koblinger mellom sjø og land er avgjørende for at næringslivet kan frakte sine varer inn og ut av Norge på en klimavennlig og kostnadseffektiv måte. Når vi styrker kysten og kystinfrastrukturen bidrar vi også til å styrke forsvarsevnen, beredskapen og vår evne til å ta imot allierte forsterkninger, sier Næss.

I transportplanen setter regjeringen av penger til utbedring og vedlikehold av farleder og navigasjonsinnretninger, samt styrking av maritime tjenester.