MAKRELL: Åpningen gjelder kun for båter over en viss størrelse, og kun i Nordland, melder direktoratet.

Åpner for makrellfiske innenfor fjordlinjene i Nordland

Fiskeridirektoratet åpner fisket etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland for flåten over 28 meter. Dette skjer etter anmodning fra Norges Fiskarlag

Publisert Sist oppdatert

Fisket er åpent til 1. september 2022. Det melder Sildeslagslaget på sine nettsider.

Gjelder ut august

I J-139-2022 som kom 7. juli heter det at: Uten hinder av forbudet i forskrift 23. desember 2021 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31 g, er det frem til og med 1. september 2022 tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland fylke med fartøy på eller over 28 meter største lengde.

Vil fiske mest i norske farvann

Makrellfisket har kommet godt i gang i Nord-Norge, og utover sommeren forventes høy fangstaktivitet.«Det er grunn til å anta at det også i år er særlig viktig å legge til rette for at den norske flåten kan fiske mest mulig av den norske makrellkvoten i norsk farvann», skriver Norges Fiskarlag i anmodningen til Fiskeridirektoratet.

Helhetlig vurdering

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell innenfor fjordlinjene før 1. september 2022 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst av andre arter.