Loddefiske.

Krever et mer forutsigbart lotteri

Publisert Sist oppdatert

Norges Fiskarlag har bedt om et snarlig møte med Fiskeridirektoratet knyttet til regulering av kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet 2024 og framtidig regulering av dette fisket.

Forutsigbarhet

Som et ledd i å etablere større forutsigbarhet for kystfartøyene mener Norges Fiskarlag at ordningen med påmelding og loddtrekning må kombineres med at trekningslisten gjøres rullerende mellom år, slik at fartøy som trekkes ut ett år settes nederst på listen ved neste anledning eller år.

Ber om avklaring

Fiskarlaget har også i sitt styrevedtak tatt opp behov for avklaring om vilkår knyttet til påmelding/loddtrekning. Det er her på pekt at vilkårene knyttet til påmelding og loddtrekning for deltakelse i kystgruppens loddefiske, herunder påmelding av flere fartøy fra samme selskap/eier, samt påmelding av nybygg som ikke er ferdigstilt – alt er nødvendige avklaringsmomenter. Fiskarlaget peker i sitt brev til Fiskeridirektoratet på at fartøy som skal delta i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet må være «egnet og utrustet».