DEPARTEMENTET SNUR OM RAPPORTERINGSKRAVENE:

SKEPTISK: – Mitt viktigste ankepunkt i denne saken har vært å ivareta fiskernes rettsvern. Det er domstolene som skal definere hva som straffbart i norsk fiskerinæring, ikke byråkratiet. Derfor blir jeg verken å legge ned sverdet eller senke piratflagget i dag., sier leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag.

– Vi har fortsatt en vei igjen. Jeg ser ingen grunn til å senke piratflagget ennå

– Vi er glade for at myndighetene har kommet oss i møte på en del ting, men vi er ikke mål. Vi er derfor fornøyde med at myndighetene er så tydelige på at man skal bruke evalueringsprosessen til å lære.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg mener det det må være et tydelig signal til både fiskere og myndigheter å se at Kystfiskarlaget og Fiskarlaget står skulder ved skulder i denne saken.

Det sier leder Tom Vegar Kiil i Kystfiskarlaget om meldingen fra Fiskeridepartementet i dag. Der slår de fast at systemet for rapportering for den minste flåten skal forenkles.

– Kystfiskeappen vil være tilstrekkelig

Fartøy under 11 meter trenger kun å sende landingsmelding.

– I praksis vil dette være den samme rapporteringen som ble gjort via kystfiskeappen – hvilket Kystfiskarlaget hele tiden har pekt på som en tilstrekkelig løsning for den minste flåten. Kystfiskarlaget har påpekt at fangstrapport ikke begrenser kriminalitet, men vi ser at der ligger aspekter på ressursforvaltning som vil være nyttig. Kystfiskarlaget mener dette er en forbedring for den minste fartøygruppen og vil berømme myndighetene for å ha lyttet til næringen i denne saken, sier Kiil.

Trenger evaluering

Kystfiskarlaget skjønner at myndighetene har behov for å lære og vi ser frem til å benytte evalueringsperioden til å sikre at de siste nødvendige tilpasningene i regelverket blir gjort.

– Vi er glade for at myndighetene har kommet oss i møte på en del ting, men vi er ikke mål og vi er fornøyde med at myndighetene er så tydelige på at man skal bruke evalueringsprosessen til å lære. Vi har forsøkt å argumentere ovenfor myndighetene en del problemstillinger som de ikke forstår, men vi har tro på at man i evalueringsperioden vil se at utfordringene vi har påpekt er reelle og krever ytterligere tilpasninger, sier Kiil.

Senker ikke piratflagget ennå

– Mitt viktigste ankepunkt i denne saken har vært å ivareta fiskernes rettsvern. Det er domstolene som skal definere hva som straffbart i norsk fiskerinæring, ikke byråkratiet. Derfor blir jeg verken å legge ned sverdet eller senke piratflagget i dag. Det er også viktig at arbeidsbyrden ikke blir for stor for fiskeren, og at vi holder kostnadene lave, sier Kiil.

– Slik reglene nå er blitt, ser jeg faktisk ingen grunn til at ikke kystfiskeappen kan brukes for de fartøyene med lavest omsetning. Kostnader har vært utgangspunktet for Kystfiskarlagets arbeid med å åpne for utstyrsleverandører som leverer utstyr uten satellittkommunikasjon.

Vil fortsette kampen

Kiil lover at Kystfiskarlaget skal fortsette kampen til de er helt i mål.

– Sporing og rapportering er en sak med mange aspekter, spørsmålene rundt sporing har ikke vært en del av denne runden. Vi jobber tett med flere utstyrsleverandører, politikere og myndigheter og vi kommer til å fortsette denne kampen fremover.