Årsregnskap

Ringnotbåten MS «Cetus» ble levert rederiet i 2019.
Ringnotbåten MS «Cetus» ble levert rederiet i 2019.

Fornøyd, tross lavere inntekter

Tross nedgang i inntektene på 18 % var fiskebåtrederiet Cetus AS fornøyd med fangstinntekter på 179,6 millioner kr i 2021.

Publisert

Selskapet fisket for totalt 179,6 millioner kr i 2021. Dette var nesten 40 millioner kr eller 18 % lavere enn i 2020. Likevel endte rederiet opp med et årsresultat på 43,2 millioner, mot 68,4 millioner kr i 2020. Cetus AS hadde ved årets slutt en egenkapitalandel på 34,4 %, mot 36,1 % ved årsslutt i 2020.

Gjenstand for svingninger

Rederiet skriver i sin årsberetning at de likevel er fornøyd med fjorårets fangstinntekter. De driver fiskerivirksomhet som er gjenstand for svingninger i størrelse på kvoter og priser på råstoff, noe som fører til svingninger i resultatet fra år til år.

Fremtidsutsiktene innen fisket vurderes likevel som gode.
– 2022 vil kunne gi samme driftsinntektene (som 2021) og en forventer en økning i driftsinntektene fra 2023, skriver de videre.

Solgt med tap

Cetus AS holder til i Kopervik i Karmøy kommune. Rederiet eier og drifter fiskefartøyene MS «Cetus» og MS «Vikingbank», og driver pelagisk fiske med ringnot og trål i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

De fikk overlevert «Cetus» i 2019, og nye «Vikingbank» i september 2021. Begge var bygd ved Fitjar Mek. Verksted. Fartøyene har fisket egne kvoter via gamle «Vikingbank» (MS «Sydvest») og «Cetus». Gamle «Vikingbank» ble solgt i løpet av fjoråret med tap på drøyt 2,3 millioner kr.