Kvoterådet for vassild går kraftig opp.

Kvoterådet for vassild går kraftig opp

Den tilrådde kvoten er 76 prosent høyere enn kvoterådet for 2024.

Publisert

ICES anbefaler at fangstene av vassild i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak ikke overstiger 16 732 tonn i 2025. I 2024 var kvoterådet 9499 tonn.

– Den markante økningen i anbefalt kvote er et resultat av en metoderevisjon, forklarer havforsker Elvar H. Hallfredsson. 

Tidligere var vassilda en såkalt «datafattig» art – det manglet tilstrekkelig datagrunnlag for bestanden. Derfor var kvoterådene baserte på fremskrivinger av kortidstrender i fangst og toktestimater. Men gradvis har forskerne innhentet mer data om fisken.

– Og nå, for første gang, har vi kunnet ta i bruk en metode som gjør det mulig å analysere bestandsutviklingen både historisk og fremover i tid, sier Hallfredsson.

Kvoteråd for vassild blir gitt for to år om gangen. For 2026, anbefaler ICES at fangstene ikke overstiger 16 640 tonn.