Fiskebåt Sør

NY STYRELEDER: Carl Aamodt er ny styreleder i Fiskebåt Sør.

Aamodt ny styreleder i Fiskebåt Sør

Carl Aamodt er valgt til ny styreleder i Fiskebåt Sør.

Carl Aamodt (32) fra Kristiansand er valgt til ny styreleder i Fiskebåt Sør.

– Jeg vil fortsette det gode arbeidet fra min forgjenger. Nye krefter, men stø og stabil kurs. Det er i næringens møte med det grønne skiftet viktigere enn noen gang å sikre stabile rammer som gir norske fiskere nødvendig langsiktighet for sine investeringer, sier Aamodt.

Fiskeribakgrunn

Sørlendingen Aamodt tar over etter Stig Østervold fra Austevoll. Han startet fiskerikarrieren på en reketråler som 15-åring. Senere har han utdannet seg til kystskipper og etablerte virksomhet sammen med to eldre brødre og øvrige partnere, både i hav- og kystfiskegruppen.

Organisasjonserfaring

Aamodt har tidligere organisasjonserfaring fra lokallagsarbeid i Kristiansand Fiskarlag, samt ulike verv - både i Fiskarlaget sentralt og i Fiskebåt-systemet.

– I løpet av våren kommer regjeringen med ny kvotemelding. Det er viktig at det der blir forankret tverrpolitisk stabilitet for næringen. Vi er flere år på overtid. Ellers er jeg spesielt opptatt at vi for næringens beste får landet en god ny organiseringsmodell, som står seg over tid, sier Aamodt.

Bred medlemsmasse

Fiskebåt Sør er et regionlag i Fiskebåt, og dekker området fra Sognefjorden og sørover. Medlemsmassen består av ringnotfartøy, pelagiske trålere, krabbe- og stor-kystfartøy.

Fiskebåt Sør sitt overordnede mål er å jobbe for en verdiskapende og bærekraftig differensiert fiskeflåte, heter det i en pressemelding fra Fiskebåt Sør.