NY FORSKRIFT: Fishing for Litter påvirkes ikke av den nye forskriften om levering av avfall fra skip.

Fishing for Litter påvirkes ikke av ny forskrift

Fishing for Litter vil ikke påvirkes av den nye avfallsforskriften, når de trer i kraft utpå høsten.

Fra 1. oktober trer ny forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip i kraft.

Fiskefartøy og fritidsfartøy vil også omfattes av kravet om å betale et generelt avfallsgebyr. Det skal betales uavhengig om de leverer avfall i havn eller ikke – i stedet for å betale for levert mengde avfall.

Påvirkes ikke

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad, forteller til Kystmagasinet at endringene ikke vil påvirke prøveordningen Fishing for Litter.

– Regjeringen fatter vedtak om årlige budsjetter, og det er 2,5 millioner kroner på denne ordningen for inneværende år, uttaler statssekretæren.

Forventer ikke økte kostnader

Hun legger til at Fishing for Litter-ordningen vil virke ved siden av regelendringene, og må ses hen til når havnene bestemmer gebyret hvis havnen er en del av Fishing for Litter.

Endringen forventes ikke å gi økte kostnader for levering av avfall, da havnen fremdeles skal beregne det generelle gebyret ut fra faktiske kostnader. Dette gjør at fiskefartøy kan levere oppfisket avfall uten å betale for hver enkelt levering.