HAVØYSUND FISK.

Jangaard inn i Havøysund Fisk

HAVØYSUND: Jangaard-konsernet har kjøpt seg inn i Havøysund Fisk.

Jangaard-konsernet i Ålesund har kjøpt seg inn i Havøysund Fisk AS. Det melder blant annet Kyst og Fjord og Sunnmørsposten.

Finnmark-bedriften ble etablert i 2022, og overtok industrianlegget til Hermann Export AS. Sistnevnte selskap var i en vanskelig situasjon og var dessuten under politietterforskning. Etterforskningen pågår fortsatt, og angår ikke Havøysund Fisk  AS.

Solgte seg ut

Bak dette selskapet stod Roy Arne Pettersen (Roro Invest AS) med 35 prosent, Ted Robin Endresen (Myre Eiendom AS) med 34 prosent og Erling Santi Falch (Falch Svolvær AS) med 31 prosent.

Endresen kjøpte først ut Pettersen og Falch, og har nå solgt disse aksjene videre til Jangaard Export AS. 

- Hvis markedet hadde vært bra og det var gode tider, ville vi nok fortsatt vært eiere. Men det trengs investeringer i anlegget, og slik det er nå, mener vi det er bedre for bedriften og for oss at det kommer inn mer kapitalsterke eiere, sier Erling Santi Falch til Kyst og Fjord.

Krever kapital

Falch, som er hjemmehørende i Svolvær, peker ovenfor Kyst og Fjord på at fiskerinæringen er kapitalkrevende og at satsingen i Havøysund krever videre investeringer, og at det tar tid å bygge ny fabrikk i Havøysund.   

Jangaard Export AS omsatt i 2022 for 1,15 milliarder kroner, og hadde et overskudd på  72,4 millioner kroner. Selskapet har mottak og produksjonsanlegg flere steder, blant annet på Andenes, Henningsvær, Røst og Averøy.