SKJERPET: Hovedmannen bak den såkalte kongekrabbesaken i Finnmark, som hadde forgreininger til hele Norge, har fått skjerpet straffen sin.

Fikk skjerpet straff i kongekrabbesaken

Lagmannsretten forlenger straffen til den hovedtiltalte 47-åringen i det såkalte kongekrabbe-nettverket i Finnmark til tre år og tre måneders fengsel . Han må også betale 2,3 millioner i inndragning.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeribladet.

Opprinnelig var fiskeren tiltalt for fangst og salg av 47 tonn ulovlig kongekrabbe til en verdi av 25 millioner kroner.

Frafalt enkelte punkter

Underveis i rettssaken i tingretten, frafalt påtalemyndigheten enkelte punkter. Aktor sto i retten igjen med en påstand om å ha fangstet og omsatt 42,5 tonn ulovlig kongekrabbe for 16,3 millioner kroner.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo opplyser til Fiskeribladet at det i anken til lagmannsretten ble pekt på at det ved fastsettelse av straff må tas utgangspunkt i salgsverdien av kongekrabben i et legalt marked.

– Vi fikk medhold i at ved straffeutmåling er det er naturlig å se hen til salgsverdien for kongekrabbe i et lovlig marked. Vi er tilfreds med lagmannsrettens avgjørelse, sier Nordmo til Fiskeribladet.

Forkastet annen anke

Lagmannsretten behandlet i følge avisen også en anke i en annen dom mot en langtransportsjåfør i kongekrabbe-nettverket. Aktors påstand om at tingrettens dom måtte endres til fengsel i ett år, ble forkastet. Dommen på åtte måneders fengsel og inndragning av 51 000 kroner blir dermed stående.