Den norske rekekvoten blir på 2 854 tonn. Kvoten innebærer en nedgang på 25 prosent fra forrige års kvote.

Avtale mellom Norge og EU om ny kvote på reker fra 1. juli

Norge og EU er enige om en ny samlet kvote på reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Publisert

- Det er bra at Norge og EU er blitt enige om en avtale. Samtidig ser jeg at den lave kvoten representerer en stor utfordring for både norske, svenske og danske fiskere, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Kvoten blir på 4 557 tonn for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025. Dette er i tråd med kvoterådet fra det internasjonale rådet for havforskning ( ICES) .

Den norske rekekvoten blir da på 2 854 tonn. Kvoten innebærer en nedgang på 25 prosent fra forrige års kvote.

Bestanden er av ICES estimert til å være så vidt over et kritisk lavt nivå.

- Dette er en situasjon som vi må ta på største alvor. ICES-rådgivningen er det beste vitenskapelige grunnlaget vi har, og det er viktig å ta utgangspunktet i rådgivningen. Spesielt når bestanden er på et så lavt nivå som nå, har vi som forvaltere få alternativer. Så forstår jeg likevel godt at nok en nedgang i kvoten er vanskelig for rekenæringen i sør og gir en utfordrende sesong. Jeg håper at utviklingen i bestanden etter hvert vil snu og at situasjonen vil bedre seg både for fiskerne og industrien på land, sier fiskeri- og havministeren.

EU og Norge er også enige om å etablere en felles arbeidsgruppe som skal se på ulike tiltak for bedre situasjonen for og kunnskapen om bestanden.