ESA ber Norge skjerpe kontrollen innen hele verdikjeden i fiskerinæringen, slik at den samsvarer med EØS-reglene.
ESA ber Norge skjerpe kontrollen innen hele verdikjeden i fiskerinæringen, slik at den samsvarer med EØS-reglene.

ESA ber Norge styrke kontrollen innen fiskerinæringen

ESA mener Norge må styrke kontrollen med hygiene i hele verdikjeden innen fiskerinæringen.

Det kommer frem i en rapport publisert av ESA (EFTA Surveillance Authority). ESA anbefaler at Norge bedrer kontrollen gjennom hele verdikjeden innen produksjon av fiskeprodukter og fiskeolje, som er beregnet for menneskelig konsum.

Er ikke konsekvent

Dette fremkommer i rapporten at det gjennomføres kontroller gjennom hele verdikjeden, fra fisker til konsument. Men at frekvensen av kontrollene ikke alltid samsvarer med Mattilsynets risiko baserte system.

ESA avdekket også at Mattilsynet ikke konsekvent fulgte etablerte prosedyrer ved godkjenning av virksomheter.

Korrigerende tiltak

Bakgrunnen for tilsynet var se om norske myndigheters kontroll med fiskerinæringen er I samsvar med gjeldende EØS-regler. ESA gjorde tilsynet i perioden 7. til 16. mars i år.

Norske myndigheter har lagt frem en plan med korrigerende tiltak for å imøtekomme ESAs anbefalinger.