Det ble dyrt å ikke røkte garn i henhold til reglene. Foto Frode Adolfsen
Det ble dyrt å ikke røkte garn i henhold til reglene. Foto Frode Adolfsen

Dyrt å ikke røkte garna på grunn av dårlig vær

Solid inndragning av fangstverdi og overtredelsesgebyr til skipper, er vedtatt av Fiskeridirektoratet etter at en 15-metring, på grunn av dårlig vær i mars, bare fikk røktet en av fem garnlenker.

Publisert

Fiskeridirektoratet gjennomførte i mars en fullkontroll av fartøyet «Fugløyfisk». Bakgrunnen var at direktoratet hadde mottatt tips brutt røktingsplikten for garn ved fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.

Da «Fugløyfisk» denne dagen, litt etter klokken 14:00, la til kai, sto inspektørene fra direktoratet og ventet. Fangsten var fisket med garn i Henningsværstraumen.

Ifølge inspektørene, noterte bedriften 81 kilo skadd torsk på seddel, men dette tallet mente inspektørene kunne vært en del høyere. Fangsten ble losset av skipper og yngstemann ombord Den nest eldste i mannskapet deltok ikke aktivt i selve leveringen, og fortalte at det var fordi han hadde ansvaret for å lage middag.

Landligge for de fleste båtene

Etter levering spurte en inspektør skipper om det stemte at han ikke hadde røktet alle garnene dagen før, og om han hadde en kommentar til hvorfor.

Skipper bekreftet at alle garnlenkene ikke var røktet. Han inviterte samtidig inspektøren med ut på feltet, og spurte om det var meningen at de skulle sette folks liv på spill for å røkte garnene etter forskriften. Inspektøren svarte til dette, at det var meldt dårlig vær, og at han derfor burde tatt med garnene på land i stedet for å sette de i havet igjen. De fleste andre fartøy hadde tatt med garnene på land etter røkting.

Ifølge inspektørene sin rapport så parerte skipper da med at det var ofte det ble meldt dårlig vær uten at dette slo til. Dersom de hadde tatt garnene på land ville de mistet en hel dag med fiske. Inspektøren bad avslutningsvis skipper bekrefte at det kun var to av de totalt fem garnlenkene han hadde røktet dagen før. Dette bekreftet skipper.

Kun tre andre leveringer til mottaket

Ifølge inspektørene gikk de fleste fartøy ut for å sette bruket i havet denne aktuelle dagen, og det var kun fire leveringer til Gadus Norway AS avd. Henningsvær, inkludert «Fugløyfisk». Dette mente de vitnet om at andre fiskere vurderte værmeldingen annerledes enn skipper på «Fugløyfisk». Ett av fartøyene som leverte den aktuelle dagen hadde eksempelvis satt garn kvelden før, for å kunne levere fangst påfølgende dag. De hadde ikke hatt garn i havet på et par dager grunnet været.

Skadet skulderen

Skipper sendte en skriftlig forklaring på epost samme kveld hvor han skriver: «Fugløyfisk» satte denne mandagen fem lenker torskegarn på Moholmen-feltet. Værmeldingen for nestedag var frisk bris fra sør sørvest, som etter klokken 12:00 skulle øke på til stiv kuling. Vanligviser vi ferdig med å dra bruket til klokken 11:30. Det ble derfor ikke sett på noe problem at vinden skulle øke etter klokken 12:00 for å gjennomføre røktingen, skriver skipper.

Fugløyfisk styrket neppe sin sak med å hevde de røtket to lenker. Foto: skjermdump Marine Traffic
Fugløyfisk styrket neppe sin sak med å hevde de røtket to lenker. Foto: skjermdump Marine Traffic

Mannskapet ombord i «Fugløyfisk» var skipper, en erfaren fisker og en elev fra videregående skole. Under avgang fra kai Henningsvær skled fiskeren på kaia og fikk vridning på den ene skulderen. Det var smerter i skulderen, men ikke mere enn at det skulle være greit å delta i arbeidet på dekk.

Vinden økte under røktingen

«Fugløyfisk» ankom fiskefeltet og røktingen ble startet. Det ble røktet to lenker og vinden økte til stiv til sterk kuling med tung sjø fra sørvest. Smertene i skulderen til fiskeren hadde underveis økt mye på, og det var vanskelig for han å delta i arbeidet. Skoleeleven hadde da fått sjøsyke og hadde problemer med å delta i arbeidet.
I realiteten var det da bare skipperen igjen som kunne delta i arbeidet på dekk. Etter at skipper og mannskap hadde diskutert situasjonen, bestemte de seg for å stoppe røktingen, og utsette den resterende røktingen.

Utfra den generelle sikkerhetssituasjonen for mannskap, og de arbeidsforhold som var på feltet og også et spesielt ansvar når det var en skoleelev om bord, ble røktingen stoppet.

Røktet bare en lenke

Ved nærmere gjennomgang av fartøyets bevegelser (AIS-sporing) fra 01.03, fremgikk det ifølge direktoratet tydelig at det kun var en garnlenke som ble røktet denne dagen, ikke to som skipper opplyste i sin forklaring.

Ifølge høstingsforskriften §18 skal «Garn og liner som benyttes i fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes daglig.» Den samme røktingsplikten følger av forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2022.

Ifølge direktoratet vil røkting av garn med lengre tidsintervall enn daglig, følgelig være i strid med nevnte bestemmelser. Videre vurderte direktoratet det slik, at dersom en benytter seg av garn i strid med de begrensningene som følger av forskriftene, er høstingen å regne som ulovlig.

Inndragning og overtredelsesgebyr

Skipper hadde erkjent og bekreftet at det kun var to av totalt fem garnlenker som ble røktet. I henhold til sporingsdata og analyse av fartøyets bevegelser fremgikk det tydelig at det kun var én garnlenke som ble røktet denne dagen, ikke to, slik skipper forklarte.

«Fugløyfisk» sin fangst hadde en verdi på 64 272 kroner. Siden bare fire av fem garn var røktet ble inndragningen satt til fire femdeler av fangstverdi, totalt 51 418 kroner siden denne del av fangsten var å anse som ulovlig. I tillegg ble skipper ilagt et overtredelsesgebyr på 12 000 kroner. I en del tilfeller hvor ulovlig fangst ikke er tilsiktet, gis fartøyet et vederlag på 20 prosent av fangstverdi for å lande denne. Siden dette var et brudd på redskapsbegrensningene, ble det ikke gitt slikt vederlag.

Har klaget på overtredelsesgebyr

Skipper har fått hjelp av Norges Fiskarlag i å klage på overtredelsesgebyret. Det er også levert inn en legeerklæring som bekrefter skulderskade. Uansett endelig utfall reiser saken en interessant problemstilling for hvor dårlig vær som skal være meldt før garn ikke settes.