Tromsbas har fisket mest snøkrabbe. Til nå har fartøyet levert over 1100 tonn, - og det seiler nå nordover for å fiske mer snøkrabbe. Foto Frode Adolfsen
Tromsbas har fisket mest snøkrabbe. Til nå har fartøyet levert over 1100 tonn, - og det seiler nå nordover for å fiske mer snøkrabbe. Foto Frode Adolfsen

Disse 14 båtene har levert snøkrabbe

En gjennomgang av sluttsedlene for levering av snøkrabbe viser voldsomme forskjeller i kvantum. Ifølge Fiskeridirektoratet har snøkrabbeflåten levert over 5000 tonn av årets kvote. Noen har levert store kvantum, andre nesten symbolske fangster.

Publisert Sist oppdatert

Kystmagasinet gikk gjennom sluttsedlene 26. april. Disse omfattet da 5046 tonn. Ifølge direktoratet skal 18 fartøy ha levert snøkrabbe. Sluttsedlene viser derimot at bare 14 norske fartøy har levert snøkrabbe.

Enten operer direktoratet med fire fartøy for mye, eller så har utenlandske fartøy også levert i Norge.

14 av 65 fartøy har levert fangst

Det er hele 65 fartøy som har fisket kongekrabbetillatelse. Noen få av de som ikke har fisket snøkrabbe i år, har fisket mindre kvantum i tidligere år. Av årets totalkvote på 6725 tonn gjenstår under 1700 tonn, og det gjenstår nå to måneder før fisket etter snøkrabbe stenges fra 1. juli til 31 oktober.

Fruholmen kom tilbake fra Barentshavet med 528 kilo snøkrabbe. Foto Geir Vinnes
Fruholmen kom tilbake fra Barentshavet med 528 kilo snøkrabbe. Foto Geir Vinnes

Med nåværende fangstrate på 40 til 70 tonn i døgnet for flåten samlet, vil sannsynligvis kvoten være fisket før 1. juli. Det er fra i år innført en kvotefleksibilitet på 10 prosent. Den kan medføre at det blir litt å fiske når det blir åpnet for fiske 1. november.

For fartøyene som ikke har registrert fangst, men sitter på en snøkrabbetillatelse, begynner det å haste om de skal vise at de har brukt denne aktivt. Hvis de det ikke har, er muligheten stor for at de ikke blir tilgodesett når snøkrabbefiskeriet blir lukket.

Tromsbas har desidert størst fangst

De 14 båtene som er registrert med sluttsedler med snøkrabbe per 25. april, har svært stor variasjon i kvantum. Mens «Fruholmen» bare har levert 528 kilo levende krabbe, har «Tromsbas» levert fryste kloseksjoner tilsvarende 1 117,5 tonn rundvekt. Nest størst fangst har «Prowess» med 910 tonn, mens «Polar Pioneer» har levert kloseksjoner tilsvarende 708 tonn rundvekt. Dette viser at båter som fisker effektivt kan fiske godt over tusen tonn i løpet av et halvt år.

«Tromsbas» som allerede har passert tusen tonn med god margin leverte 191 tonn fryste kloseksjoner til Troms Fryseterminal tirsdag, og er nå på vei mot snøkrabbefeltene i Barentshavet.

Fisket for 60 000 på en tur

Hvis krabben levert av «Fruholmen» har blitt betalt med det som er gjennomsnittpris for levende snøkrabbe, 110 kroner per kilo, hadde fangsten en verdi på under 60.000 kroner. Selv om Fruholmen er en liten båt på 25 meter, blir det neppe noe overskudd på turen. Verdien ligger i at fangsten kan telle i riktig retning, i form av rettigheter, når fisket blir lukket.

«Fruholmen» ankom Båtsfjord søndag, og leverte så 528 kilo levende snøkrabbe til Seagourmet Norway AS. At den fortsatt ligger i havn, tyder ikke på at det bunkres og tas om bord agn for en ny tur på snøkrabben.