Årsregnskap

LOFOTEN: Lorentzen Hydraulikk AS og daglig leder Rolf Lorentzen har hatt stabil høy aktivitet og omsetning de siste fem årene.
LOFOTEN: Lorentzen Hydraulikk AS og daglig leder Rolf Lorentzen har hatt stabil høy aktivitet og omsetning de siste fem årene.

Stabil aktivitet tross 10,5 prosent nedgang

KABELVÅG: Lorentzen Hydraulikk AS har de siste fem årene hatt en stabil høy omsetning. Fjoråret ga likevel noe svakere resultat.

Lorentzen Hydraulikk produserte og solgt utstyr til fiskeflåten og oppdrettsnæringen for 45,4 millioner NOK i 2021. Sammenlignet med året i forveien var omsetningen 10,5 prosent eller 4,8 millioner NOK svakere.

Stabilt mellom 45 og 50 millioner

Bedriften ligger strategisk til i Kabelvåg i Lofoten, hvor de disponerer gode og moderne fasiliteter. I snart 100 år har selskapet vært en stødig og foretrukket leverandør av dekksutstyr og tjenester for kystflåten. De siste fem årene har omsetningen ved bedriften ligget mellom 45 og 50 millioner NOK.

Driftsresultatet i fjor endte på 0,3 millioner NOK, mot 3,5 millioner i 2020. Det kan forklares med lavere omsetning og noe høyere lønnsutgifter i fjor enn foregående år. Gjennom regnskapsåret har bedriften hatt 30 ansatte.

KRANER: Lofotbedriften produserer blant annet kraner til kaianlegg.
KRANER: Lofotbedriften produserer blant annet kraner til kaianlegg.

Lavere overskudd

Selskapet kom ut med et årsresultat på 0,2 millioner NOK, sammenlignet med 2020 da de satt igjen med 2,8 millioner i overskudd.

Overskuddet ble overført til egenkapital, som ved årsslutt utgjorde 1,33 millioner NOK. Selskapet har en egenkapitalandel og soliditet på 6,7 prosent.

Selskapet har en langsiktig gjeld på 10,2 millioner NOK, hvorav 4,9 millioner NOK er gjeld til morselskapet, som er Lorentzen Trading AS. De leier også lokaler og maskiner fra morselskapet for 2 millioner NOK i 2021.

Største enkeltkontrakt

Lofotbedriften signerte tidligere i år kontrakt med Bredgaard Boats, og skal leverer kombivinsjer til et not- og snurrevadfartøy som bygges ved verftet. Dette er den største enkeltkontrakten bedriften har signert. Fartøyet skal stå klar i oktober 2023.