DATASTYRT: Styrhus med det nyeste av maritim elektronikk innen fiskeleting, kommunikasjon og navigasjon. Herfra styres og overvåkes alle operasjoner om bord. I dag er slike dataanlegg dessverre sårbare for såkalte cyberangrep, som vi har sett mange av i Norge bare de siste månedene. Sjøfartsdirektoratet ber nå alle rederier og maritime bedrifter om å være observante på slike angrep. Bilde for illustrasjon.

Sjøfartsdirektoratet advarer mot dataangrep mot norske rederier

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at det pågår såkalte tjenestenektangrep mot ulike virksomheter, også mot nettsider til norske rederier. De ber næringen være årvåken for denne typen dataangrep.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har ingen grunn til å tro at dette er spesifikt rettet mot den maritime næring, men mot norske virksomheter i ulike sektorer. Vi ber virksomheter om fortsatt økt årvåkenhet og lav terskel for å melde fra, sier Nils Haktor Bua, seksjonssjef for maritim digital sikkerhet i direktoratet.

Det er Fiskarlaget som melder dette på sine nettsider.

– Meld fra til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Ved hendelser skal det meldes fra til NSM sitt Cyber sikkerhetssenter. Sjøfartsdirektoratet opplyser at de er i dialog med Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA), et fellesinitiativ fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund.

– Vi følger situasjonen tett og har vært i dialog med flere av de rammede virksomhetene. Samtidig har vi sammenfattet foreløpige funn i et varsel som ble distribuert i ettermiddag til våre medlemmer, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, NSM og andre relevante aktører, sier daglig leder Lars Benjamin Vold i NORMA.

Anbefaler å være oppmerksomme

Sjøfartsdirektoratet viser til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine tiltak for å unngå tjenestenektangrep, og anbefaler alle å være oppmerksomme på eventuelle cyberangrep mot egen virksomhet.