MILLIONKOMPENSASJON: Skipper og medeier i «Isafold» Karsten Mølgaard kan nå se rederiets kapital bli forbedret med 127 millioner norske kroner.
MILLIONKOMPENSASJON: Skipper og medeier i «Isafold» Karsten Mølgaard kan nå se rederiets kapital bli forbedret med 127 millioner norske kroner.

Milliardkompensasjon til danske fiskere

Den danske Fiskeristyrelsen, som tilsvarer det norske Fiskeridirektoratet, har utbetalt 791 millioner danske kroner (Cirka 1,2 milliarder norske kroner) til fiskere og rederiet for verditap på kvoterettigheter som følge av Brexit.

Av 164 søknader om kompensasjon ble 157 innvilget. Sju fikk avslag siden deres tap var på under 10 000 danske kroner.

Som følge av Storbritannia sin uttreden av EU, mistet mange danske fiskere og redere kvoter i britisk farvann. Disse kvotene er individuelle og kan selges og kjøpes, og tapet rammet derfor fiskere og rederier direkte. Selv om det etter Brexit er inngått avtale med Storbritannia om muligheter til å fiske i britisk farvann, har mange danske fiskere og rederier blitt påført store verditap.

Kompensasjonsordningen er godkjent av EU og finansiert med midler stilt til rådighet av EU

Bli abonnent hos Kystmagasinet.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kystmagasinet.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk