Slik vil fartøyene se ut. De to nybyggene blir identiske.

Bygger to nye fôrskip til nesten en milliard

Rederiet Eidsvaag AS skal bygge to nye fôrfartøy for Fjordfrende sammen med fôrleverandørene Skretting og Cargill. Båtene skal leveres i 2026 og får dieselelektrisk fremdriftssystem med stor batteripakke, samt motorer som skal kunne gå utelukkende på biodiesel.

Publisert

Båtene vil gå inn i Fjordfrende-samarbeidet som ble etablert i 2019. Her samarbeider konkurrentene Skretting og Cargill om levering av fiskefôr på 14 fartøy som driftes av rederiet Eidsvaag AS. Ved å samarbeide om transporten slipper selskapene å kjøre hver sine transportruter inn og ut de samme fjordene og reduserer dermed CO2-utslippene kraftig.

– Dette blir topp moderne fartøy med gode bekvemmeligheter for mannskapet og en lugarkapasitet for 14 personer. Samtidig vil båtene bidra til å redusere vårt karbonavtrykk og ruste oss for fremtiden, sier administrerende direktør Vidar Eidsvaag i Eidsvaag AS.

Ifølge Eidsvaag blir de nye fartøyene blant de største i rederiets flåte og vil kunne laste fôr både i sekk og i silo. Størrelsen er valgt for at rederiet skal kunne levere fôr til de mellom 400 og 500 oppdrettslokalitetene langs kysten på en mest mulig effektiv måte.

Grieg Shipbrokers har fungert som megler og tilrettelegger for nybyggene. Båtene skal bygges av Zamakona Shipyard i Bilbao i Spania. Det første fartøyet skal være ferdig første halvår i 2026 og det neste i andre halvdel av året.

Fartøyskrog optimalisert for effektiv fremdrift er ett av flere grep som skal redusere både energibruk og utslipp fra båtene. Videre vil batteriene, som hver blir på 860 kW, redusere dieselforbruket ved å avlaste på tidspunkt når energibehovet topper seg. I tillegg skal varmegjenvinning fra eksosen sørge for innvendig oppvarming. Det er på grunn av disse tiltakene det gis tilskudd til byggingen fra både Enova og NOx-fondet.

Båtene designes også slik at de relativt enkelt kan bytte drivstoff i fremtiden dersom det kommer mer miljøvennlige og konkurransedyktige alternativer på banen – som for eksempel hydrogen.

Samlet sett regner Eidsvaag med at det vil bli betydelige innsparinger i drivstofforbruk og i utslipp. Hvor mye dette vil slå ut i energi per tonn transportert varierer etter hvilke ruter båtene går og er derfor vanskelig å anslå.

– Det er 10 år siden sist vi bygget ny båt, men dette viser at Fjordfrende-samarbeidet i aller høyeste grad er oppegående. Moderne og mer miljøvennlige fartøy kan hjelpe oss i konkurransen om kvalifiserte arbeidstakere. Fartøyene vil også kunne levere til mer eksponerte lokaliteter enn andre fartøy i vår flåte, sier administrerende direktør Vidar Eidsvaag i Eidsvaag AS.

– Fjordfrende har nå vært operativt i snart 5 år og sikret et robust og effektivt leveringsopplegg for Skretting og Cargill — til tross for noen særdeles krevende år i forsyningskjedene og med høyere inflasjon enn hva vi tidligere har vært vant til. Tida er nå inne for å ta nye steg, og Fjordfrende-plattformen gir nå Eidsvaag muligheten til å investere i nødvendig ny kapasitet som både styrker den generelle leveringsevnen for Fjordfrende for alle lokaliteter langs kysten, men som også vil bidra til å redusere utslipp gjennom ny teknologi og mer effektivitet, sier Håvard Walde, administrerende direktør i Skretting Norge.

– Vi er veldig fornøyde med at Fjordfrende-samarbeidet kan investere i økt kapasitet som også vil bidra til å redusere klimaavtrykket fra verdikjeden vår. Det er lett å glemme hvor viktig norsk laks og ørret er for verdens matforsyning. For å bidra til trygge og næringsrike måltider til en voksende befolkning, må Norge gjøre sitt for å øke tilgangen av fisk på verdens markedet. Effektiv fôrlogistikk er en viktig del av verdikjeden, og er med på å sikre god ernæring til laks langs hele norskekysten, sier Tarjei Eide, administrerende direktør i Cargill i Norge.

Fakta om båtene:

Lengde: 71,10 m

Bredde: 17,60 m

Dyp: 5,80 m

Fart: 13,5 kn

Last: 2000 tonn fôr fordelt på sekk og silo

Fremdriftssystem: Hybrid dieselelektrisk

Kostnadsramme: 950 millioner for begge fartøyene

Støtte til hver båt:

  • 15 millioner kroner fra Enova
  • 6 millioner kroner fra NOx-fondet.