MILLIONER TIL REKRUTTERING: Regjeringen gir millioner til kommunene for å rekruttere til fiskerinæringen. Her er Jonas Jørgensen fra Røst i aksjon på tungeskjærerpiggen for noen år siden. Han er i dag garnfisker på båten «Alf Jens» av Røst, og har etter eget utsagn aldri sett seg tilbake yrkesmessig. Røst var for øvrig ikke på søkerlista til rekrutteringsstøtte.(Foto: Rune Kr. Ellingsen).

Ti kommuner får millioner til ungdomsfiskeprosjekter

Regjeringen deler nå ut to millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. 

Publisert Sist oppdatert

Departementet har mottatt 10 gode søknader og alle har fått støtte. Det melder departementet på sine nettsider.

Viktig rekruttering

Støtten til ti kommuner betyr at over hundre ungdommer kan få prøve seg på havet i sommer.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Gjennom disse kommunale prosjektene får også ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Solid innsats

Av de ti kommunene som har søkt om tilskudd er det kun én av kommunene som har gjennomført et slikt prosjekt før. Tildelingen gir altså ungdommer i ytterligere 9 kommuner muligheten til å forsøke seg som fiskere i sommerferien.

– Her har kommunene gjort en solid innsats for å få på plass disse prosjektene på kort tid, sier fiskeri- og havministeren.

Leier båt

Prosjektene det søkes støtte til går i hovedsak ut på at kommunene leier båt med fiskeskipper som veileder. Kommunene gjennomfører en åpen utlysning av ordningen slik at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien. Antall plasser i tabellen under er derfor anslag.

Det er også viktig at kommunene kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene. I flere av kommunene gjennomføres prosjektene i samarbeid med næringen og organisasjoner.

Disse kommunene har mottatt midler:

Andøy kommune: 200 000 

Averøy kommune: 200 000 

Båtsfjord kommune: 200 000

Gamvik kommune: 200 000

Herøy kommune: 200 000

Lurøy kommune: 188 000

Meløy kommune: 200 000

Moskenes kommune: 200 000

Nordkapp kommune: 200 000

Vardø kommune: 150 000

Midlene ble lyst ut 25 april og fristen for å søke var 20. mai.