BÅTSFJORD: Lerøy Norway Seafoods åpnet nylig sitt nye og moderne filetanlegg i Båtsfjord. Her er fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sammen med daglig leder Børge Soleng i Lerøy Norway Seafoods.

Lerøys nye storsatsing i Båtsfjord

Lerøy Norway Seafoods har åpnet sitt nye og moderne filetanlegg i Båtsfjord. Det skal kunne produsere 9000 tonn fiskefilet årlig, og sikre helårig drift ved anlegget.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) stod nylig for den offisielle åpningen av Lerøys Norway Seafoods nye fabrikk i Båtsfjord.

- Regjeringa ønsker at mer av fisken skal bearbeides her i Norge. Det at Lerøy investerer så mye i filetfabrikken er veldig spennende. Det bidrar til optimisme og ny giv i Båtsfjord. Nå som kvotemeldingen er vedtatt på Stortinget, har vi et godt grunnlag for å jobbe videre. Det vi ønsker er å få i gang en bredere diskusjon om rammevilkårene for sjømatindustrien. Og da tenker jeg ikke bare på den tradisjonelle hvitfiskindustrien, men på hele sjømatindustrien, sa Næss i sin åpningstale.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) stod for den offisielle åpningen av fabrikken.

Investert 220 millioner

Lerøy Norway Seafood har investert 220 millioner kroner i det nye anlegget i Båtsfjord. Om lag en tredjedel har gått til rehabilitering av det gamle bygget, som ble bygd i 1977. Resterende midler har gått til et av Norges mest moderne fileteringsanlegg.

Fabrikken har en kapasitet på 9000 tonn i året ved full produksjon, og representerer den største industrisatsingen i Båtsfjord på mange år.

- Dette må være den største industriinvesteringen i fiskerihovedstaden i manns minne. Investeringen gir oss muligheten til å øke konkurranseevnen, effektivisere produksjonen og sikre de 120 arbeidsplassene ved fabrikken, sier Børge Soleng, daglig leder i Lerøy Norway Seafoods i en pressemelding.

Sikrer helårig produksjon

Det er gjort store oppgraderinger i både fabrikk og utstyr. Totalt 1600 kvadratmeter bygningsmasse er rehabilitert, og produksjonsutstyret er byttet ut med ny teknologi. Investeringen sikrer at filetproduksjon utføres på en mer lønnsom og effektiv måte.

Daglig leder i Lerøy Norway Seafoods, Børge Soleng, forteller om produksjonen ved anlegget.

- Oppgraderingen er et viktig skritt for å styrke vår virksomhet i regionen og motvirke den utviklingen vi ser med nedleggelser og økt fraflytting. Vårt mål er å skape mer bearbeiding og sikre helårige arbeidsplasser i Båtsfjord.

Lerøy Norway Seafoods skriver i en pressemelding at det er kvotegrunnlaget på sjøen som gjør denne satsingen mulig, og forutsigbare politiske rammevilkår er avgjørende for at de skal fortsette denne satsingen.