forurensing
Bakterier kan bli viktige i kampen mot plast i havet..

Bakterier spiser plast i havet

Nyere studier har vist lovende resultater angående potensialet til plastforbrukende bakterier i å håndtere plastavfall i havet.

Publisert

Muligheten til å nå dette målet er ikke lenger bare en ren optimistisk tanke, og forskere har allerede identifisert ulike stammer av bakterier som effektivt kan bryte ned spesifikke typer plast.

Et eksempel er den katastrofale eksplosjonen på oljeplattformen Deepwater Horizon i april 2010, som hadde ødeleggende konsekvenser for miljøet i Mexicogulfen. Anslagsvis 700 000 tonn råolje og 500 000 tonn naturgass, lekket ut i havet før brønnen til slutt ble forseglet.

I motsetning til forventningene til mange eksperter som hadde forventet alvorlig miljøskade i årevis, ser dette problemet ut til å løse seg selv. Dette blir tilskrevet metan-nedbrytende bakterier, som oksiderte gassen og nøytraliserte dens skadelige effekter, og forskere mener at mikroorganismer kan være svært nyttige for å løse miljøproblemer i havet.