Gå til innhold

Over halvparten av Nordsjøsilda går rett i kverna

Fangstall kan tyde på at en del store båter bevisst fisker Nordsjøsild for levering til melproduksjon. Foto Terje Engø
Fangstall kan tyde på at en del store båter bevisst fisker Nordsjøsild for levering til melproduksjon. Foto Terje Engø

Det meste av Nordsjøsilda som fiskes går nå rett til fiskemel. Ifølge Norges Sildelag er det problemer med mye åte i Nordsjøsilda. Men fangstallene tyder på at flere bevisst fisker for å levere sild til melfabrikkene.

Skal det være mulig å levere sild med høyt åteinnhold til konsum, bør fangstene være små. Fiske med not vil gi bedre resultat enn pelagisk trål. Spesielt om det satses på store hal.

Det er levert elleve fangster med innmeldt kvantum over tusen tonn. Sju av disse er tatt med pelagisk trål, mens tre er tatt med ringnot. Den største fangsten ble levert 1. juni av «Christina E». Den var på 1720 tonn innmeldt. Nest største fangst er levert av «Kvannøy». Den var på 1600 tonn innmeldt, - også denne tatt med pelagisk trål.

Libas har tatt to fangster på over tusen tonn. Den ene som leiefartøy. Foto Frode Adolfsen
Libas har tatt to fangster på over tusen tonn. Den ene som leiefartøy. Foto Frode Adolfsen

Kystmagasinet har 2. pinsedag forsøkt å kontakte «Kvannøy» og «Libas» uten hell, for å få vite om det er planlagt å fiske silda som industriråstoff. Ifølge Norges Sildelags innmeldingsjournal er det frem til klokken 21 mandag kveld meldt inn 41 633 tonn Norsdsjøsild til konsum. Samtidig er det meldt inn 46 828 tonn til fiskemel.

Kan ramme oppdrettsnæringen

Norsk oppdrettsnæring har i mange år forsvart seg mot beskyldninger om at laks og ørret fôres med fôr produsert av fisk som kunne vært menneskemat.

For båter som laster mye er det kanskje ikke de helt store insentivene i å fiske etter Nordsjøsild til konsum. Det er som nevnt mye åte, og det vil være et lotteri om silda kan leveres til konsum. En enkeltfangst på tusen tonn til fiskemel, vil mest sannsynlig kreve minst tre eller fire turer om det skal fiskes konsumkvalitet. Med ekstremt høye bunkerspriser og 1,26 kroner i forskjell i kilopris for Nordsjøsild til konsum og mel, kan det være økonomisk bedre å bare ta kvoten og bli ferdig.

Mindre prisforskjell i år

I fjor var gjennomsnittlig pris for Nordsjøsild frem til uke 22 på 6,09 kroner/kg levert til konsum, mot 4,45 kroner levert til mel, - en forskjell på 1,64 kroner. I år betales sild til konsum med 6,77 kroner per kilo, mot 6,09 levert som industriråstoff.

Kvannøy tok en fangst på 1600 tonn Nordsjøsild som gikk til fiskemelproduksjon. Foto Frode Adolfsen
Kvannøy tok en fangst på 1600 tonn Nordsjøsild som gikk til fiskemelproduksjon. Foto Frode Adolfsen

Selv om Norges Sildelag forklarer det hele med kvalitetsproblemer, er det nok bare en av årsakene til at mer enn halvparten av Nordsjøsilda til nå har blitt levert til melfabrikker. Gjennomsnittlig kvantum for 171 fangster levert til konsum er så langt i år 244 tonn. For de 134 fangstene som er levert til melproduksjon er gjennomsnittlig kvantum 350 tonn.

Det store spørsmålet er nå om de pelagiske båtene gir miljøbevegelse og oppdrettsmotstandere argumentene de trenger for å bevise at menneskemat ender opp som fiskefôr. 

Mest lest