Gå til innhold

Skal stanse avrenning fra fisketransport – Kan bli innført overtredelsesgebyr som ilegges på stedet

Avrenning fra trailere som frakter fisk er et betydelig problem langs norske veier. Nå tar Statens vegvesen grep. Bilde for illustrasjon. (Foto: Arkiv)
Avrenning fra trailere som frakter fisk er et betydelig problem langs norske veier. Nå tar Statens vegvesen grep. Bilde for illustrasjon. (Foto: Arkiv)

– Hvert år havner betydelige mengder smeltevann fra fisketransport på vegene våre. Avrenning fra slik transport kan føre til trafikkfarlige vegforhold og være skadelig for miljøet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsministeren er bekymret over utviklingen innen fisketransporten når det gjelder avrenning.

– Jeg har derfor nå bedt Statens vegvesen se på tiltak for å hindre avrenning, melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Ingen forbedring tross møter

– Statens vegvesen har de siste årene hatt jevnlige møter med sjømatnæringen, Mattilsynet, politiet og Norges Lastebileier-Forbund, hvor dette problemet har vært drøftet og ulike løsninger har vært diskutert. Kontroller langs veien viser likevel at det ikke har vært noen forbedring. Vi må da vurdere å stramme inn på regelverket, blant annet mer effektive sanksjonsmuligheter, for å hindre slik avrenning, sier Nygård.

Vil gi bransjen et tydelig signal
Mulige sanksjoner kan blant annet være innføring av overtredelsesgebyr som ilegges på stedet. Det kan også være hensiktsmessig å se på hvordan andre land håndterer regler rundt dette.

– Jeg håper dette vil gi et tydelig signal til bransjen om at vi ikke skal ha hverken trafikkfarlig eller potensielt miljøfarlig smeltevann på våre veier, sier Nygård.

Får støtte fra NLF

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo synes det er godt at statsråden endelig kommer på banen.    

– Jeg håper han følger opp de mange og klare rådene han og Statens vegvesen (SVV) har fått fra bransjen over lengre tid, sier Mo.

– Skal spare penger

Han viser til at det i vedtatt bransjestandard er forutsatt flere tiltak fra myndighetens side. Blant annet har bransjene etterspurt innføring av elektroniske og obligatoriske fraktbrev, et kabotasjeregister, krav til temperaturlogg, varsling av transportkjøper og forbud mot for mange ledd i transportkjeden. 

 – I tillegg har vi og flere i sjømatbransjen bedt om påbud om å bruke tette kasser. Disse finnes, de fungerer fullt ut tilfredsstillende, og årsaken til at de ikke brukes er sannsynligvis prisen, som er noen øre ekstra per kilo. Eksportørene skal spare penger - og derfor fortsetter de å bruke for dårlige kasser, mener Mo.

Trist med flere bøter

Han understreker at alt dette er tiltak de allerede har bedt myndighetene om. 

– Da er det litt trist at det eneste tiltaket statsråden synes å foreslå er å bøtelegge transportørene enda mer. Useriøse transportører skal tas, men dette problemet favner langt bredere, og det å bare fokusere på sanksjoner mot transportørene blir etter vår mening for enkelt, sier NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo. 

Mest lest