Gå til innhold

Får ikke bruke leiefartøy på grunn av alder på gir

"Mali" fikk havari på giret. På grunn av girets alder nektes fisker Even Hauge å benytte leiefartøy mens giret repareres. Foto Åge Schjølberg

Får et fiskefartøy havari på gir eller andre deler fartøyet som gjør at det i en periode ikke kan fiske, har normalt rett på tillatelse til å bruke leiefartøy. Denne rettigheten gjelder ikke nødvendigvis om du har et havari på et eldre fartøy, mener Fiskeridirektoratet region Midt.

For Even Hauge fra Skodje i Møre og Romsdal har direktoratets tolkning av regelverket fått alvorlige konsekvenser.

3. mars skulle Even Hauge ut på fiske med fartøyet «Mali». Han har to fartøy og hadde allerede fisket kvoten han hadde på 507 tonn sei på båten «Hauge Junior». I april hadde han kjøpt «Mali», et fartøy med lengde 14,21 meter, bygget ved Sandstad på Hitra i 1986. Uten mer sei kvote på «Hauge Junior» var det bare å fortsette fisket med «Mali» som hadde en kvote på 384 tonn.

Dette var første tur på fiske med «Mali». Den skulle bli kort. Giret sviktet og lot seg ikke koble til ved avgang fra Ålesund 3. mars.

Kjøler lekket sjøvann

En sjekk ble foretatt av Nogva Motorfabrikk, og i en servicerapport fra dagen etter havariet, ble mulig årsak oppgitt til å være at kjøler lekket sjøvann til oljen. Siden giret som var installert i båten, var et brukt gir produsert i 1965, måtte det beregnes en del tid på å skaffe deler.

Søknad om å få bruke leiefartøy ble sendt, men ble avslått av Fiskeridirektoratet region Midt 16. mars. Begrunnelsen var at skaden, med påfølgende driftsavbrudd, måtte anses for å falle innenfor vanlig driftsrisiko på grunn av alder, og at reparasjonen måtte anses som påregnelig vedlikehold. Det forelå derved ikke det som regelverket definerer som et plutselig havari. I avslaget ble det opplyst at fartøyet var fra 1965, ikke bare giret.

Nogva Heimdal bekreftet skaden

Nærmere undersøkelse av giret ble gjort. 19. mars ble det sendt inn en bekreftelse fra Nogva Heimdal Propulsion på at årsak til vann i giret var lekkasje i oljekjøler-innsats. Disse var produsert ved Nogva Heimdal, og de kunne erfaringsmessig stå i veldig lang tid, men at det også kunne oppstå lekkasje etter kort tid.

Even Hauge hadde håpet å få bruke sitt andre fartøy, Hauge Junior, som leiefartøy. Foto Facebook/Havfront
Even Hauge hadde håpet å få bruke sitt andre fartøy, Hauge Junior, som leiefartøy. Foto Facebook/Havfront

Direktoratet var tydeligvis skeptiske til rapporten fra Nogva Heimdal, og sendte derfor en egen inspektør for å besiktige skaden. Det kom også frem at verkstedet tidligst kunne ta «Mali» på land før om to måneder for å undersøke giret mer. Siden delene måtte produseres fra grunnen kunne reparasjonstiden komme opp i et halvt år.

Tiden går og årets seikvote kan gå tapt

- Nå har det gått to måneder. Advokat forsøkte å få direktoratet til å behandle saken raskt på nytt. Men de valgte å se på det brevet som en klage på vedtaket. Saken er derfor oversendt til Fiskeridirektoratet sentralt i Bergen for videre klagebehandling. Det minker på tiden jeg kan få tatt seikvoten, og får jeg ikke tatt den taper jeg inntekt på både sei, hyse og torsk i tillegg til at jeg blir påført utgifter til reparasjon av giret. Det er en fortvilende situasjon, sier Even til Kystmagasinet.

Eldre fartøy må regne med havari

Det som plager Even mest, er når direktoratet i Ålesund skriver i forbindelse med klagebehandlingen:

- «Region Midt er for øvrig fortsatt av den oppfatning av at en skade på et gir som er nærmere 60 år gammelt, må anses so påregnelig og at reparasjon av skaden må karakteriseres som vedlikehold». Dette innebærer ikke at vi bestrider at en skade som foreligger også kan oppstå som plutselig og uventet på fartøy med vesentlig nyere gir», skriver region Midt.

- Region Midt skriver også at det er deres vurdering at det ikke kan være uventet at delkomponenter på gir får skader etter så mange års bruk. De finner at dette klart må falle inn under vanlig driftsrisiko når en kjøper et eldre fartøy med vesentlig eldre motor/gir. De konkluderer med at driftsavbruddet faller inn under den vanlige driftsrisiko, og at det derfor ikke foreligger et kvalifisert havari som gir mulighet til å benytte leiefartøy.

Hva skal aldersgrense være?

For Even fremstår situasjonen svært spesiell. For direktoratets tolkning, om den blir stående, gjør det svært risikabelt å kjøpe eldre fartøy. Når mener for eksempel direktoratet at et fartøy eller et gir er for gammelt til at et havari skal kunne gi mulighet til å bruke leiefartøy? 20 – 30 eller 40 år. En gammel godt ettersett motor kan være like driftssikker som en nyere motor som ikke har blitt like godt ettersett. Antall år er heller ikke det samme som antall driftstimer, sier Even.

Det er 1650 fiskefartøy i Norge som er 40 år eller eldre. Over 300 er over 50 år. Muligheten til å bruke leiefartøy gjelder for bare for fartøy med deltakeradgang. Dette er regulert i Deltakerloven og egen leiefartøyinstruks.

Kystmagasinet har ikke kontaktet direktoratet for kommentar da de normalt ikke kommenterer saker som er under klagebehandling.

Mest lest