Regjeringen lanserer næringsplan for norske havområder, noen av de av og til isbelagte som her.

Regjeringen vil sikre bedre sameksistens i norske havområder

Regjeringen lanserer næringsplan for norske havområder. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss lanserer planen som inneholder ti overordnede prinsipper for forvaltning av arealbruk til havs.

Publisert

Pressemelding:

– Havet er viktig for Norge, og vi har store ambisjoner for havnæringene. De skaper mange arbeidsplasser langs hele kysten og er utgangspunkt for kompetansemiljøer i verdensklasse og noen av landets mest innovative bedrifter. Målet er å utvikle eksisterende næringer og samtidig legge til rette for nye, bærekraftige næringer til havs, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Økt aktivitet til havs kan føre til press på areal som kan være egnet for flere formål. Næringsplanen belyser problemstillinger for havet og havnæringene, med særlig oppmerksomhet om sameksistens.

– Det er i havet vi finner mange av løsningene for energiomleggingen. Havvind, karbonfangst og -lagring, hydrogen, og ikke minst olje- og gassressurser som gjør at vi kan være en stabil og forutsigbar energileverandør til Europa. På havet er vi alle i samme båt, så vi må se den store helheten for å sikre sameksistens med de andre havnæringene. Denne næringsplanen vil være et godt bidrag for å få til dette, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Næringsplanen for havområdene skal legge til rette for en helhetlig utvikling av eksisterende og nye havnæringer, og å støtte opp om sysselsetting og størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

– Næringsplanen er et viktig supplement til de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene. Forvaltningsplanene sørger for at vi bruker havet på en bærekraftig måte samtidig som vi tar vare på havmiljøet. Næringsplanen skal særlig bidra til god sameksistens mellom de forskjellige næringsaktørene som bruker havområdene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Næringsplanen skal også legge til rette for grønn omstilling og samtidig ta vare på marine økosystemer og forsvarets behov.

Ti overordnede prinsipper for arealbruk til havs

I næringsplanen presenterer regjeringen et sett med overordnede prinsipper for arealbruk til havs. Prinsippene skal bidra til forutsigbarhet for brukerne av havet og danne grunnlag for sameksistens i norske havområder.

Næringsplanen endrer ikke ansvarsforholdene i gjennomføring av sektorpolitikken. For flere aktiviteter og næringer pågår det tildeling av areal gjennom konsesjons- og tillatelsesregimer. Disse prosessene vil fortsette. Prinsippene og tiltak fra næringsplanen skal bidra til styrket samordning på tvers av sektorene, og dermed økt måloppnåelse knyttet til sameksistens og en mer helhetlig arealpolitikk.